Conferința de presă organizată cu ocazia lansării proiectului: „Good and accessible roads in Comarna, Iasi and Vasilcău, Soroca”/ „Drumuri une și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca’’INVITAȚIE

Consiliul Raional Soroca, prin reprezentantul legal Veaceslav Rusnac, în calitate de Președinte al Raionului Soroca, invită reprezentanții mass-media și alte persoane cointeresate să participe în ziua de 12 mai 2022, ora 12:00 la Palatul de cultură din municipiul Soroca la conferința de presă organizată cu ocazia lansării proiectului:

„Good and accessible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca”/ „Drumuri     bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca’’.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana prin Programul Operațional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul instrumentului  European de Vecinătate (ENI–CBC), cod proiect 1HARD/3.1/73 și se derulează de Primăria comunei Comarna în parteneriat cu Consiliul Raional Soroca.

Cu speranța ca veți da curs invitației noastre, vă mulțumim anticipat și vă asigurăm de întreaga noastră apreciere.

Cu aleasa considerație,

Asea Railean,

Manager de proiect

Veaceslav Rusnac,                                                                     

Președinte al Raionului Soroca