Raport de studiu - Cartografierea vulnerabilității tinerilorRaport de studiu - Cartografierea vulnerabilității tinerilor

Tinerii reprezintă o forță imensă în procesul de dezvoltare a țării. Ținând cont că progresul uman și securitatea socio-economică a statului depinde de dezvoltarea resurselor umane prin asigurarea unui capital uman educat și competitiv pe piața muncii, implementarea de politici eficiente care să răspundă la nevoile și problemele cu care se confruntă tinerii sunt foarte importante. 

Tinerețea este o perioadă critică în viața majorității oamenilor. În această perioadă își formulează aspirațiile și țelurile în viață, își caută și își găsesc rolul și responsabilitățile în cadrul societății și se îndreaptă către independența economică. Tranziția de la tinerețe la maturitate este transformațională. Tinerilor li se cere să ia decizii și să facă alegeri importante – în termeni sociali, psihologici și economici – care le determină cursul vieții.

În acest context, în cadrul proiectului „SKYE Net - Rețeaua de Cluburi pentru Împuternicirea Tinerilor prin Abilități și Cunoștințe” care se desfășoară cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, s-a realizat un studiu care are scopul de a analiza situația tinerilor, principalele provocări și necesități în ceea ce privește oportunitățile economice, de dezvoltare a afacerilor, de petrecere a timpului liber dar și premisele de implicare a tinerilor în viața comunității. Astfel, prezenta lucrare este divizată în câteva compartimente și are următoarele obiective:

I. Primul capitol reprezintă o analiză a principalelor vulnerabilități ale tinerilor pe piața muncii- ocupare, inactivitate, șomaj, cauzele și factorii de risc, totodată sintetizând și datele statistice existente dar și alte studii naționale care au abordat această problematică. De asemenea, în acest capitol, autorii au abordat și subiectul privind activitatea antreprenorială în rândul tinerilor, perspectivele și oportunitățile care la moment pot fi  accesate de tineri, evidențiind în același timp și principalele provocări. 
II. În cel de-al doilea capitol, autoriii s-au axat pe analiza contextului local al regiunilor cheie: Bălți, Chișinău și Cahul. Astfel, a fost abordată situația demografică a tinerilor din cele 3 regiuni, perspectivele și oportunitățile educaționale ale tinerilor, relația tinerilor cu piața muncii dar și infrastructura de tineret- principalele forme de asociere și reprezentare a tinerilor în prezentele regiuni.
III. În cel de-al treilea capitol au fost analizate răspunsurile tinerilor oferite în cadrul chestionării online și offline din cele 3 regiuni cu privire la necesitățile acestora. Astfel, fiind evidențiate și recomandările reieșind din problemele cu care se confruntă, aspirațiile și necesitățile acestora. 

Studiul este cu acces public și poate fi accesat aici: https://shorturl.at/1tGV6

Proiectul „SKYE Net - Rețeaua de Cluburi pentru Împuternicirea Tinerilor prin Abilități și Cunoștințe” se desfășoară cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și este un efort de colaborare care implică World Vision Armenia, IRIS Business Incubator, World Vision Georgia și Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”. În Republica Moldova proiectul este implementat de către Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM”.