Peste 32.500 de gospodării vulnerabile au beneficiat deja de ajutorul financiar unic, oferit de Uniunea EuropeanăAjutorul financiar unic, destinat vârstnicilor solitari, persoanelor cu dizabilități, familiilor cu venituri mici și altor categorii defavorizate, este distribuit în toate raioanele țării. Până la data de 23 martie 2022, peste 32.500 de gospodării vulnerabile au primit ajutorul în valoare de 1.000 de lei. În total, 40.000 de gospodării vor beneficia de acest suport financiar, oferit ca răspuns la criza energetică.

Distribuirea suportului către grupurile vulnerabile este posibilă datorită proiectului „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică”, finanțat de Uniunea Europeană. Organizația neguvernamentală People in Need Moldova coordonează distribuirea ajutorului financiar, iar întregul proces derulează cu implicarea Guvernului Republicii Moldova, prin intermediul Poștei Moldovei.

Selectarea celor 40.000 de gospodării s-a realizat de către People in Need Moldova, în baza unor criterii clare de vulnerabilitate, aplicate unei liste de peste 420.000 de gospodării, eligibile pentru diverse programe guvernamentale de asistență socială.

Criteriile de vulnerabilitate, determinate pentru a alege gospodăriile, se referă la:

  1. Structura familiei: 1 membru (5 puncte), 2 membri (5 puncte), 3 membri (10 puncte), 4 membri (15 puncte), 5 și mai mulți membri (20 de puncte);
  2. Persoane cu dizabilități: 1 persoană cu gradul de dizabilitate 3 (10 puncte), 1 persoană cu gradul de dizabilitate 2 (15 puncte), 1 persoană cu gradul de dizabilitate 1 (20 de puncte), 1 persoană cu asistență specială (20 de puncte), 2 sau mai multe persoane cu dizabilități (20 de puncte);
  3. Proporția copiilor în familie: familia are 1 copil (10 puncte), familia are 2 copii (15 puncte), familia are 3 și mai mulți copii (20 de puncte);
  4. Vârstnici solitari cu venitul mai mic decât venitul minim garantat: nu corespunde criteriului (0 puncte), corespunde criteriului (20 de puncte);
  5. Familia nu folosește gaz (din conductă sau îmbuteliat): nu corespunde criteriului (0 puncte), corespunde criteriului (10 puncte);
  6. Surse de venit: un salariat (‒5 puncte), doi salariați sau mai mulți (‒10 puncte).

Infografic

Punctajul maxim ce poate fi obținut de o gospodărie, conform criteriilor, este de 90 de puncte. Astfel, 40.000 de gospodării, care au obținut cel mai mare punctaj, au fost selectate să primească ajutorul financiar unic de 1.000 de lei. În paralel cu acordarea punctajului, People in Need Moldova a făcut o verificare prin telefon a datelor despre 3.000 de gospodării.

Informarea familiilor și gospodăriilor despre faptul că au fost selectate în cadrul proiectului are loc prin scrisori recomandate, expediate la domiciliu. Persoanele vulnerabile, care au primit sau vor primi astfel de scrisori, pot ridica banii, în baza buletinului de identitate, de la cel mai apropiat oficiu poștal, până la data de 31 martie a anului curent. Pentru a răspunde la întrebările persoanelor sau familiilor selectate, People in Need Moldova a deschis linia verde 0800 00009. Apelurile gratuite sunt primite de luni până vineri, în intervalul orelor 09:00 – 17:30.

Echipa proiectului va efectua vizite în teritoriu pentru a discuta cu familiile și persoanele vulnerabile, care au primit sau urmează să primească ajutorul financiar unic. În funcție de necesitățile identificate la fața locului, perioada de oferire a ajutorului financiar ar putea fi prelungită.

Acordarea suportului financiar are loc în limitele proiectului „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică”, pe componenta destinată gospodăriilor vulnerabile. Capacitatea proiectului permite oferirea acestui suport doar celor mai vulnerabile gospodării, selectate după ce au obținut punctaj maxim conform criteriilor de vulnerabilitate, deși numărul familiilor sau persoanelor care corespund acestor criterii este mult mai mare.

Proiectul „Împreună susținem populația vulnerabilă afectată de criza energetică” prevede și alte forme de suport: oferirea de materiale pentru încălzire la 6.000 de gospodării, oferirea a circa 20 de granturi pentru prestatorii de servicii sociale și organizațiile societății civile pentru a-și dezvolta capacitatea de a asigura grupurile vulnerabile cu servicii sociale. Totodată, un grant separat a fost oferit unei organizații media, care să verifice corectitudinea distribuirii fondurilor către populația cel mai mult afectată de criza energetică.

Activitățile proiectului se vor finaliza în luna aprilie 2023. Asistența financiară din partea Uniunii Europene a fost alocată prin intermediul Serviciului Instrumente de Politică Externă (FPI).

Logo UE nou si logo PIN