(VIDEO) Recomandările Cărții Albe a Justiției

Echipa Grupului de Experți în domeniul Justiției (GEJ) din cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a elaborat un video în baza publicației Cartea Albă a Justiției, care este un document de politici publice alternativ la documentele de planificare strategică elaborate de autoritățile publice.

Aici video.

Experții GEJ recomandă concentrarea pe patru domenii:

  1. consolidarea capacităților autorităților din sectorul justiției;
  2. promovarea integrității și încrederii în sectorul justiției;
  3. consolidarea profesiilor conexe în sectorul justiției;
  4. implementarea tehnologiilor informaționale.

Cartea Albă a Justiției include acțiuni care sunt primordiale și fără de care nu pot fi atinse obiectivele de independență, integritate, profesionalism și eficiență a justiției. Astfel, printre principalele recomandări ale Cărții Albe sunt:

a) promovarea modificărilor la Constituție ce țin de modul de accedere și numire în funcție a judecătorilor, funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, precum și independența financiară a puterii judecătorești;

b) definitivarea și implementarea evaluării externe a judecătorilor, procurorilor și altor actori din sectorul justiției, cu implicarea plenară a partenerilor de dezvoltare, a societății civile, prin evaluarea integrității și profesionalismului specialiștilor din secto;

c) împuternicirea Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor cu prerogative de evaluare a integrității candidaților la funcții de judecător și procuror la toate etapele carierei – admiterea la Institutul Național al Justiției, accederea în profesie, promovarea și transferul într-o altă funcție, precum și accederea în funcții de conducere;

d) revizuirea funcțiilor Colegiilor specializate din cadrul CSM și CSP cu posibilitatea de a reduce din numărul de colegii, inclusiv prin comasarea colegiilor responsabile de evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor și procurorilor;

e) extinderea mandatului membrilor CSP la 6 ani, fără posibilitate de deținere a mai mult de un mandat, pentru a exclude riscurile de constrângere ulterioară a membrilor CSP de către Procurorul General, după revenirea în funcția deținută anterior;

f) excluderea sarcinii de lucru al judecătorului și procurorului din rândul membrilor colegiilor responsabile de evaluarea performanțelor judecătorilor și procurorilor;

d) reformarea Curții Supreme de Justiție, inclusiv prin revizuirea temeiurilor și a procedurilor de examinare a recursului, excluderea rejudecării repetate a cauzelor;

e) utilizarea datelor statistice dezagregate pe sedii cu privire la sarcina de lucru a judecătorilor și procurorilor, inclusiv cele disponibile din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și argumentarea de către CSM și CSP a numărului de posturi de judecători și procurori necesari pentru a face față sarcinii de muncă;

f) stabilirea medierii obligatorii extrajudiciare pe anumite cauze;

g) creșterea graduală a atractivității posturilor de suport în cadrul instanțelor judecătorești și a organelor procuraturii, cum ar fi grefierii, asistenții și consultanții, dar și din cadrul profesiilor conexe, precum experții judiciari;

h) Promovarea utilizării tehnologiilor informaționale în domeniul justiției – integrarea resurselor informaționale din domeniul justiției și cel public, oferirea mai multor opțiuni de interacțiune online pentru justițiabili, consolidarea raportării statistice electronice și a resurselor informaționale electronice pentru beneficiari, încurajarea profesioniștilor din sectorul justiției de a semna și expedia electronic documentele justițiabililor, și de a folosi în mod complet și corect soft-urile profesionale, asigurarea condițiilor de lucru – echipament tehnic, abilități și responsabilități clare de operare, volum optim de lucru, reducerea dublării proceselor de lucru executate fizic și electronic.

Pentru mai multe detalii consultați documentul aici.

Mai multe detalii privind activitatea GEJ pot fi consultate aici

Acest video a fost elaborat în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Opiniile exprimate în lucrare aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Fundației Soros Moldova.