Agendă locală de acţiuni în favoarea drepturilor copilului

Copiii din Moldova care monitorizează propriile drepturi au prezentat observaţiile lor cu privire la Dreptul la Sănătate şi au lansat o agendă locală de acţiuni în favoarea drepturilor copilului

12 ianuarie 2010

Copiii din Grupul pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova s-au reunit la Chişinău, la sfârşitul vacanţei de iarnă, în cel de-al nouălea atelier de lucru, pentru a prezenta observaţiile şi constatările lor despre respectarea şi încălcările Dreptului la Sănătate în comunităţile lor şi pentru a lansa o agendă de acţiuni la nivel raional în favoarea drepturilor copilului.

De asemenea, cei 25 de copii din 14 regiuni ale ţării, care formează Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului, se angajează să cerceteze, până în vacanţa de primăvară, modul în care este aplicat sau nerespectat Dreptul Copilului la Familie, elaborând un set de indicatori, adaptaţi pentru această iniţiativă a lor.

Grupul de Lucru al Copiilor prezintă periodic, începând cu iulie 2008, atunci când a fost constituit de către Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC), rapoarte de monitorizare a Drepturilor Copilului în Moldova, care sunt utile pentru copii, pentru adulţi, pentru experţi şi pentru persoanele care iau decizii. „Rapoartele prezentate de Grupul de Copii impresionează şi vin cu informaţii care ajută Parlamentul şi Guvernul să opereze modificări legislative şi normative, care ar contribui la sporirea gradului de respectare a drepturilor copilului în Republica Moldova", se arată într-o scrisoare a Preşedintei Comisiei Parlamentare pentru Protecţie Socială, Sănătate şi Familie, Liliana Palihovici, adresată, la sfârşitul anului 2009, copiilor care monitorizează propriile drepturi în Moldova.

Copiii din Grupul de Lucru pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova au prezentat, în atelierele precedente, în faţa oficialilor, partenerilor şi mass-media, observaţiile lor cu privire la Dreptul Copilului la Educaţie (noiembrie 2008), Dreptul la Protecţie împotriva Violenţei şi Neglijării (ianuarie 2009), Dreptul la Participare (martie 2009), Dreptul la Protecţie împotriva Exploatării prin Muncă (iunie 2009), Dreptul la Odihnă, Timp Liber şi Joc (august 2009) şi Primul studiu realizat de copii despre cunoaşterea şi respectarea Drepturilor Copilului în Moldova (noiembrie 2009).

DREPTUL LA SĂNĂTATE ŞI ACCES LA SERVICII MEDICALE ŞI SANITARE, ÎN VIZIUNEA COPIILOR

În cadrul atelierului de lucru, din ianuarie 2010, copiii care monitorizează propriile drepturi au contribuit cu mărturii, observaţii şi opinii la elaborarea raportului cu privire la Dreptul Copilului la Sănătate şi acces la servicii medicale şi sanitare.

„În colegiul meu, sălile au fost dezinfectate mai des atunci când a fost declarată carantina pentru gripa de tip nou”, observă Tatiana. Şi în liceul Alinei au avut loc îmbunătăţiri, în contextul gripei pandemice: „Până atunci lipseau lavoarele, săpunul şi uscătoarele. Deja după aceasta, au fost instalate”. Iar Robert descrie în felul următor starea spaţiilor sanitare din şcoala lui: „o stare deplorabilă: utilaj vechi şi murdărie multă”.

Igor abordează un alt aspect legat de Dreptul Copilului la Sănătate: „Deşi cabinetele din spital sunt dotate cu echipamentele necesare, majoritatea acestora sunt vechi”, în timp ce Jana constată: „În şcoală în care învăţ nu este cabinet medical, nici medic, nici medicamente”. În schimb, în localitatea Alinei, spune ea, sunt trei medici de familie „bine calificaţi şi pregătiţi să trateze copiii”.

Tatiana îşi povesteşte experienţa personală de obţinere a unui certificat medical pentru tabără: „În momentul eliberării certificatului, medicul mi s-a părut o persoană severă şi care nu ştie să vorbească cu copiii”. „Eu personal nu cunosc cazuri în care copiii sunt discriminaţi de către medici după anumite criterii”, afirmă Elena, care îşi aminteşte că „nici în localitate , nici în şcoală nu există un psiholog”. Iar Victoria observă: „Medicii folosesc seringi de unică folosinţă, îşi spală mâinile înainte şi după ce acordă ajutor medical, dezinfectează instrumentele. Gradul de respectare a normelor igienice este înalt în spitale şi la mine în şcoală”.

În şcoala Sabinei, povesteşte ea, „există un grup de Educatori de la Egal la Egal, care informează elevii despre infecţiile cu transmitere sexuală, consumul de droguri, tutun, alcool. În timpul desfăşurării orelor, în activităţi se implică mulţi elevi”. Lidia atrage atenţia asupra unui alt aspect: „Limbajul textelor de pe panourile de informare nu este accesibil copiilor mai mici, care încă nu cunosc anumite cuvinte şi termeni medicali”.

Alte observaţii şi recomandări ale copiilor cu privire la situaţia Dreptului la Familie în comunităţile lor se vor regăsi în Raportul final.

INTERVIUL, CA METODĂ DE CERCETARE A DREPTURILOR COPILULUI
În cadrul atelierului de lucru din ianuarie 2010 al Grupului pentru Monitorizarea Drepturilor Copilului în Moldova, copiii au elaborat un ghid de interviu şi au exersat aplicarea lui, ca să-l poată folosi în calitate de instrument de monitorizare a Dreptului la Familie. Pentru al zecelea atelier, din martie 2010, copiii vor realiza în localitatea de unde provin câte trei interviuri – cu doi copii şi un părinte, pentru a determina care este rolul copilului în familie, ce principii de viaţă, ce pregătire le oferă programa şcolară în acest domeniu şi în ce condiţii îşi dezvoltă ei talentele, abilităţile.

AGENDA LOCALĂ DE MONITORIZARE A DREPTURILOR COPILULUI, REALIZATĂ DE COPII ÎN PARTENERIAT CU ADULŢII
De asemenea, în cadrul acestui atelier de la Chişinău a fost discutată o agendă de activităţi la nivel raional, care va fi realizată împreună cu specialiştii responsabili de protecţia drepturilor copilului şi dedicată monitorizării drepturilor copilului. „Având posibilitatea de a organiza şi participa la astfel de şedinţe, trebuie să le prezentăm persoanelor responsabile de protecţia drepturilor copilului la nivel raional experienţa noastră, pentru ca maturii să ţină cont de opiniile copiilor. Îi putem ajuta în consultarea opiniei copiilor, prin crearea unor grupuri consultative sau prin alte modalităţi”, afirmă copiii din Grupul de Lucru, convinşi că o astfel de colaborare ar putea ameliora situaţia respectării Drepturilor Copilului în Moldova.

Proiectul „Copiii monitorizează respectarea propriilor drepturi” este realizat de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, cu sprijinul acordat de Organizaţia Suedeză „Salvaţi Copiii”, Misiunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Moldova, Agenţia Suedeză de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), Fundaţia SOROS Moldova, Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Reprezentanţa UNICEF în Moldova. Mesajul Grupului de Lucru al Copiilor pentru Monitorizarea Drepturile Copilului este: „În Moldova toate lucrurile trebuie să înceapă cu dreptul. Cu dreptul copilului”.

Informaţii:
Cezar Gavriliuc, Daniela Platon, Veaceslav Luca (CIDDC)
Tel.: 71 65 98, 74 78 13, 74 46 00
E-mail: ciddc@yahoo.com , monitor.childrights@gmail.com .
Web: http://www.childrights.md/

Partener în comunicare:
URMA ta
E-mail: urma.ta@gmail.com

Sursa : http://www.childrights.md/