Consolidarea eforturilor pentru promovarea unei educații parentale de calitate în MoldovaCentrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, cu sprijinul Fundației OAK, desfășoară în perioada 19-20 noiembrie 2020 Conferința națională “Pledoarie pentru o educație parentală de calitate: provocări și perspective”.

Scopul acestui eveniment este de a sensibiliza profesioniștii și factorii de decizie cu privire la necesitatea adoptării și implementării măsurilor necesare pentru susținerea educației parentale și crearea condițiilor pentru edicația pozitivă a copiilor, respectând interesele superioare ale acestora.

La conferință participă experți din Estonia, Italia, Marea Britanie, România și Republica Moldova, care prezintă practici naționale și internaționale în promovarea educației parentale de calitate, atât la nivelul promovării și implementării politicilor publice în domeniu, precum și în implementarea programelor de instruire a specialiștilor în domeniul educației parentale, validarea și acreditarea programelor structurale de parenting, rolul ONG-urilor în promovarea educației parentale.

Conferința are loc în regim online și întrunește cca 300 specialiști din domeniul educației, protecției sociale și altor domenii conexe cu educația parentală din diferite localități ale țării.

Prezentă la eveniment, secretarul de Stat al MECC, dna Natalia Grîu a vorbit despre importanța dezvoltării programelor și serviciilor de educație parentală și livrării lor către părinți, acestea reprezentând importante pârghii în educarea generațiilor de copii. Natalia Grîu a menționat că subiectul este de importanță majoră care merită să stea pe agenda de priorități a Guvernului și a fiecărei familii în parte. “Familiile au nevoie de pregătire pentru ași putea crește în armonie copiii, mai cu seamă familiile vulnerabile la aspectul culturii parentale precum sunt familiile tinere, cele vulnerabile și familiile unde lipsesc unii membri ai acestora”, a conchis oficialul.

La rândul său, Daniela Sîmboteanu, președinta CNPAC, a menționat că educația parentală reprezintă un factor de protecție important pentru copii și familii, care contribuie la creșterea și educarea copiilor într-un mediu protectiv și non-violent. În acest context, ea a subliniat că organizațiile societății civile în ultimii ani  au un rol foarte activ în implementarea programelor de educație parentală și astfel contribuie la creșterea rezilienței familiilor. Aceasta este și una din concluziile studiului pilot “Cartografierea programelor de educație parentală furnizate în Republica Moldova”, realizat de CNPAC și MECC, și lansat în cadrul conferinței.

De menționat că reducerea practicilor parentale de educare dure și crearea unor relații părinte-copil pozitive reprezintă un obiectiv al strategiilor INSPIRE - un instrument agreat la nivel internațional în atingerea Obiectivului de dezvoltare durabilă 16.2, care reprezintă o resursă bazată pe dovezi pentru toți cei care se angajează să prevină și să răspundă la violența împotriva copiilor și adolescenților– începând de la guvern și până la organizațiile locale, de la societatea civilă și până la sectorul privat.

Astăzi, 19 noiembrie, întreaga comunitate mondială marchează Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului față de Copii, un prilej în plus pentru care factorii de decizii, actorii sociali, organizațiile și persoanele fizice atenționează asupra problemei violenței asupra copiilor – fenomen încă pe larg răspândit la nivel global.

Conferința poate fi vizionată live pe pagina Facebook a CNPAC:

 https://www.facebook.com/CentrulNationaldePrevenireaAbuzuluifatadeCopii