Banca de Economii a fost obligată să furnizeze informaţii de interes publicLa 3 decembrie 2009, Judecătoria Centru a respins cererea de revizuire depusă de către „Banca de Economii”, lăsând în vigoare hotărârea din august 2008 care obligă banca să furnizeze informaţia solicitată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

În baza Legii cu privire la accesul la informaţie, CJI a solicitat, în mai 2008, informaţii privind mass-media care au beneficiat din partea „Băncii de Economii” de ajutor financiar direct (sub formă de computere, fonduri fixe, chirie pentru sediu etc.) şi indirect (procurare de abonamente, plasare de publicitate şi anunţuri cu caracter publicitar) în perioada 2005-2007. În plus, au fost solicitate copii ale deciziilor şi documentelor care justifică procedura, criteriile de selecţie şi modalitate de acordare a acestor ajutoare. „Banca de Economii” a refuzat furnizarea acestor informaţii invocând secretul comercial.

În august 2009, Judecătoria Centru a constatat că în sensul legislaţiei privind accesul la informaţie „Banca de Economii” este considerată a fi furnizor de informaţii şi a dispus să fie prezentată informaţia solicitată de CJI.

Hotărârea Judecătoriei Centru constituie un important precedent judiciar în domeniul accesului la informaţie, fiind prima cauză împotriva unei categorii speciale de furnizori de informaţii de interes public – personale juridice de drept privat care în baza legii sau a contractului cu autoritatea publică sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice. Mai mult ca atât, acţionarul majoritar al „Băncii de Economii” este Ministerul Economiei şi Comerţului cu 56,13% din acţiuni.

O cauză similară intentată împotriva S.A. „Moldova Gaz” se află pendinte în instanţa de judecată, iar motivul litigiului este refuzul de a furniza informaţii pe motivul lipsei calităţii de furnizor de informaţii publice.

Pentru detalii: 213652, 227539

Natalia Lungu (Cocean),

Assistant Program Coordinator

Independent Journalism Center

53 Sciusev Str.

2012, Chisinau

Republic of Moldova

phone (373 22) 213652, 227539

fax (373 22) 226681 mailto:assistant@ijc.mdncocean@ijc.md