Juriştii cheamă la implicare activă împotriva încălcării drepturilor omului

Situaţia din domeniul respectării drepturilor omului din anul 2008 a creat premize pentru evenimentele dramatice din 2009, susţine preşedintele Asociaţiei „Promo-LEX”, Ion Manole. Declaraţia a fost făcută marţi, 24 noiembrie, în cadrul unei mese rotunde la Chişinău, unde a fost prezentat raportul „Drepturile omului în Moldova 2007-2008”.

Manole susţine că situaţia în ultimii ani a fost constant nesatisfăcătoare: în toate rapoartele şi rezoluţiile internaţionale privind respectarea drepturilor în R. Moldova au fost constatate aproximativ aceleaşi încălcări. Totodată, el a remarcat că, după schimbarea puterii, se observă o mai mare deschidere a autorităţilor spre acest domeniu.

Juristul consideră că de vină e şi indiferenţa cetăţenilor. În opinia lui, numai implicarea activă a acestora poate duce la îmbunătăţirea situaţiei. „Vrem ca în raportul pentru anul 2009 să nu se mai conţină cel puţin jumătate din problemele pe care le-am avut până acum”, a spus Manole. Şi avocatul Victor Panţâru consideră că oamenii trebuie să se implice, deoarece „nici un partid politic şi nici un guvern nu va reuşi de unul singur”.

Potrivit cercetărilor „Promo-LEX”, în anii 2007-2008, cel puţin 30 la sută dintre persoanele arestate au fost private de libertate nejustificat. În domeniul drepturilor sociale, deşi au fost implementate proiecte şi s-au adoptat mai multe hotărâri de Guvern, a crescut numărul cazurilor de încălcare a dreptului la un trai decent, la asistenţă şi protecţie socială, la ocrotirea sănătăţii şi la protecţie împotriva şomajului. Astfel, aproximativ 40 la sută din populaţia R. Moldova a ajuns să trăiască sub limita sărăciei.

În perioada de referinţă au fost încălcate şi drepturile electorale ale cetăţenilor. Au fost restricţionate drepturile persoanelor cu dublă sau multiplă cetăţenie, au fost interzise blocurile electorale şi a fost ridicat pragul electoral de la 4 până la 6 la sută.

Şi accesul la informaţie a avut de suferit în 2007-2008. Juriştii susţin că s-a observat tendinţa autorităţilor de a împiedica accesul la informaţie. A lipsit un control asupra modalităţii de aplicare a legislaţiei în domeniu.

„Situaţia locuitorilor Transnistriei rămâne a fi una gravă. Aceştia nu beneficiază de asistenţă şi protecţie socială din partea statului, iar rata deţinuţilor în Transnistria este de peste 6 ori mai mare decât media în ţările membre ale Consiliului Europei”, se mai arată în raport.

www.info-prim.md