Investitie in calitatea serviciilor turistice!Fundatia Nationala pentru Dezvoltare Comunitara Filiala Iasi implementeaza, in parteneriat cu Organizatia Pentru Dezvoltarea Sectorului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - Republica Moldova si Fundatia Nationala pentru Dezvoltare Comunitara Botosani, in perioada Septembrie 2008 - Septembrie 2009, proiectul de cooperare transfrontaliera in domeniul turismului "ACTIVE LEARNING - program de training si invatare experientiala in turism". Proiectul este sustinut de Uniunea Europeana Programul de Vecinatate Romania - Moldova 2004 - 2006 si vizeaza judetele Iasi, Galati, Vaslui din Romania precum si intreaga Republica Molova.

Principalele activitati si rezultate ale acestui proiect sunt:

a.  Studiul de tip „Client misterios" (decembrie `08-ianuarie `09) prin care am:

  • evaluat abilitatile de comunicare, inter-relationare cu clientii si vanzare activa a serviciilor turistice, a peste 300 de persoane care intra in contact direct cu turistii: receptioneri, cameriste, barmani, ospatari, responsabili de relatiile cu clientii din cadrul structurilor de cazare;
  • selectat participantii la programul de training, in numar de 195 de persoane;
  • am creat o baza de date intermediara cu informatii despre unitatile de cazare, obiectivele turistice si operatorii de turism din zona vizata prin proiect.

b. Organizarea si implementarea programului de training (februarie-mai `09):

  • Programul de instruire a fost dezvoltat plecand de la nevoile de instruire identificate cu ajutorul Clientului Misterios si a fost format din cinci module care au surprins tematici din managementul relatiilor cu clientii. La program au participat un grup de 150 responsabili ai relatiilor cu clientii, 25 de manageri si 20 de operatori de turism care vand ofertele turistice din zona. Instruirea a fost  realizata folosind metode moderne, inovatoare de educatie a adultilor: jocuri de rol, studii de caz, dezbateri,workshop-uri etc;

c.  Un alt rezultat extrem de important si de noutate al proiectului a fost punerea bazelor Grupului de Initiativa pentru Dezvoltarea Turismului Transfrontalier (iunie `09).

d. Diseminarea rezultatelor (iulie- august `09)

  • 4000 de ghiduri cu informatii si date de contact ale unitatilor de cazare, serviciilor oferite si atractiilor turistice din regiunea transfrontaliera;
  • 400 de Manuale de bune practici in turism
  • 400 de DVD-uri cu programul de training
  • Un web site de prezentare a proiectului si rezultatelor acestuia

Bugetul total al proiectului este de 246.140 Euro, din care 219.059 Euro (89%), reprezentand finatare nerambursabila din partea Uniunii Europene si 27.081 euro (11%)Euro, reprezentand, contributie proprie a FNDC Filiala Iasi.

Fundatia Nationala pentru Dezvoltare Comunitara Filiala Iasi s-a implicat alaturi de Fundatia Nationala pentru Dezvoltare Comunitara Botosani in implementarea unor programe similare in judetul Botosani si regiunea Ivano - Frankivsk Ucraina.

Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la:

Tel/Fax: 0232-310020, www.fndc.ro

Daniela Raileanu, Manager proiect; dana.raileanu@gmail.com

Claudiu Lazar, Asistent proiect: claudiu.lazar@gmail.com

Articol adaugat de: Olga Melniciuc
Alte articole:

telegram