Masă rotundă: “Delicvenţa juvenilă şi abandonul şcolar la nivel local: probleme şi soluţii“O activitate inedită s-a desfăşurat ieri în incinta primăriei comunei Tuzara. Asociaţia Obştească “Caritas” a organizat o masă rotundă cu tematica: “Delicvenţa juvenilă şi abandonul şcolar la nivel local: probleme şi soluţii”. La eveniment a participat poliţistul de sector, secretara consiliului local, directoarea instituţiei preşcolare “Prichindel“, bibliotecara din localitate, asistentul social de la centrul “VitaLonga“ din oraşul Călăraşi şi adolescenţi din comună. Moderatorul activităţii a fost Elena Veselovskaia.

Scopul mesei rotunde a fost de a trasa soluţii referitor la problema delicvenţei juvenile, a abandonului şcolar, dar şi a respectării drepturilor şi libertăţilor adolescenţilor la nivel local. În Republica Moldova procentul minorilor condamnaţi este în creştere, iar de pe urma acestor acţiuni are de suferit întreaga societate.

Principala cauză depistată de specialişti este criza adolescenţei, lipsa atenţiei din partea adulţilor, interdicţiile abuzive ceea ce duce la tendinţa de a părăsi casa şi comportamentul antisocial, reacţia adolescenţilor la un insucces într-un anumit domeniu, dorinţa de eliberare de standardele impuse de adulţi, dorinţa de a face parte dintr-un grup.

Poliţistul de sector a prezentat situaţia la zi în comuna Tuzara. De obicei nu frecventează şcoala copiii care locuiesc cu un singur părinte. În Gimnaziu se desfăşoară periodic ore despre securitatea elevilor. Problema mare este că în apropierea gimnaziului din Tuzara se află amplasat un magazin şi din păcate “magazinul oferă mai multe servicii decвt şcoala“ - după părerea elevilor. În general se monitorizează vinderea băuturilor alcoolice către minori.

Asistentul social de la Centru VitaLonga a specificat faptul că trebuie să se lucreze cu părinţii, cu familiile social vulnerabile, să se facă seminare de instruire. Serviciile centrului sunt confidenţiale în acest sens, se colaborează cu poliţia, cu spitalul, la necesitate se face diagnosticul psihologic al persoanelor cu problem.

Directoarea instituţiei preşcolare a menţionat că abandon şcolar avem şi în cadrul grădiniţei, în mod special la grupa de 6 - 7 ani. Bibliotecara din Tuzara a menţionat că este important să implicăm adolescenţii în cât mai multe activităţi pentru a le ocupa timpul liber, în aşa mod vom anticipa acţiunile negative ale adolescenţilor.

Soluţiile trasate în cadrul evenimentului care ar veni să diminuieze procentajul delicvenţei juvenile şi al abandonului şcolar sunt următoarele:

  • desfăşurarea lecţiilor tematice despre consecinţa comportamentului agresiv al adolescenţilor;
  • instruiri în gimnazii realizate de către elevi pe principiul de la egal la egal;
  • să fim receptivi la ce se întâmplă în jurul nostru şi să nu tolerăm anumite încălcări ale adolescenţilor;
  • APL-ul să ţină sub conmtrol cazurile adolescenţilor cu probleme;
  • să se lucreze nu doar cu adolescenţii, dar şi cu părinţii;
  • să se distribuie informaţie cât mai multă la subiectul dat;
  • în instituţiile din localitate să fie pe panouri informative fişe de sesizare pentru diferite tipuri de abuz.

Lilia Levco,

Coordonator de proiect

IMG 20151119 141612