Târgul locurilor de muncă facilitează angajarea tinerilor din raionul RîşcaniIMG 0059La 4 iunie Primăria Oraşului Rîşcani era incandescentă nu doar de vremea caniculară, dar şi de energia mulţimii de tineri într-uniţi în acelaşi timp şi în acelaşi loc! Târgul locurilor de muncă pentru tineretul din raionul Rîşcani a întrunit peste 200 persoane: cca 150 tineri în căutarea unui loc de muncă, peste 30 reprezentanţi ai agenţilor economici, Autorităţilor Publice Locale, instituţiilor prestatoare de servicii, mass-media. Alături de agenţii economici din raionul Rîşcani au fost prezenţi la Târg şi ICS „Draxlmaier" din mun. Bălţi, ICS "Excel–Manufacturing" din or. Glodeni, reprezentanţa "AVON Cosmetics" din Chişinău.

Tinerii au avut posibilitatea să se informaze despre un număr impunător de locuri vacante prezentate la Târg şi să-şi aleagă meseria, discutînd direct cu angajatorul. Târgul a oferit participanților cca 100 locuri de muncă vacante în diverse domenii de activitate: de la medici, jurişti, contabili, manageri de vînzări, pînă la cusători, bucătari, chelneri, vînzători, lăcătuşi-auto, şoferi, muncitori la reparaţia drumurilor. Gama variată a funcţiilor vacante a permis fiecarui participant să-şi găsească anume acel loc de muncă, pentru care are vocaţie şi calificare. Fiind ajutaţi de consilierii Centrului de Consiliere în Carieră a şcolii Profesionale din Rîşcani, un mare număr de tineri şi-au elaborat primul său CV şi l-au prezentat angajatorilor.

„Pentru agenţii economici acest evenimet a fost un bun prilej de a comunica pe viu cu absolvenţii noştri interesaţi de ofertele propuse la Târg, de a-şi expune aşteptările faţă de viitorii angajaţi, de a face schimb de informaţii cu alţi angajatori şi participanţi", a declarat Mircea Cherdivară, director al Şcolii Profesionale Rîşcani.

„Tîrgul locurilor de muncă, la care am participat în calitate de co-organizator şi partener, a fost şi de această dată o platformă de comunicare, de stabilire a unor relaţii noi între angajatori, tineri în căutarea unui loc de muncă şi oaspeţi ai evenimentului", a subliniat Tatiana Rusu, specialist principal al Agenţiei Ocuprii Forţei de Muncă Rîşcani.

"Suntem aici, deoarece am fost solicitaţi de către persoanele în căutarea unui loc de muncă din raionul Rîşcani. Suntem siguri că vom colabora eficient şi pe viitor pentru a oferi şomerilor locuri de muncă şi un venit lunar stabil.", a menţionat Vadim Bubulici, reprezentantul ICS „Draxlmaier".

"Evenimentul este bine organizat. Sunt în căutarea angajaţilor în domeniul industriei uşoare şi am venit de la Glodeni ca să identific tineri dornici să muncească la fabrica de confecţii. Am participat şi în ediţia 2014 a Tîrgului, în urma careia am angajat cîteva absolvente ale Şcolii Profesionale din Rîşcani", şi-a împărtăşit impresiile Olga Vascovscaia de la ICS „Excel –Manufacturing" din or. Glodeni.
„Am oferit astăzi asistenţă pentru 15 persoane revenite de peste hotare, care sunt actualmente în căutarea unui loc de muncă. Subiectul consultaţiilor oferite ţine de integrarea socio-profesională a migranţilor reveniţi în ţară şi referirea acestora către diverse servicii comunitare specializate", a comunicat Cristina Ceban, consultant Centrul Servicii NEXUS Edineţ.
„Ce a de a doua ediţie a Tîrgului locurilor de muncă pentru tineri, organizat în cadrul proiectului "Oportunităţi pentru integrarea profesională a absolvenților Şcolii Profesionale din oraşul Rîşcani" de un grup mare de parteneri, a deschis uşile multora dintre participanţi către o carieră de succes. Aceasta a fost ideea evenimentul şi ea s-a văzut realizată cu brio", a declarat Liliana Samcov, coordonatoarea proiectului.

Târgul locurilor de muncă pentru tineret a fost organizat de Şcoala Profesională din Rîşcani, Agenţia Ocupării Forţei de Muncă Rîşcani şi Asociaţia Obştească „Demos".v, coordonatoarea proiectului.

Partenerii Târgului Locurilor de Muncă: Consiliul Raional Rîşcani şi Primăria Oraşului Rîşcani.
Sponsorul evenimentului: magazinul „LINELLA" din or. Rîşcani.

Evnimentul este parte componentă a proiectului "Oportunităţi pentru integrarea profesională a absolvenţilor Şcolii Profesionale din or. Rîşcani", finanţat de Caritas Elveţia din sursele Fundaţiei Leopold Bachmann şi a Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională în cadrul Strategiei Caritas Elveţia pentru Republica Moldova.
________________________________
Persoana de contact: Viorica Orac, consultant Centrul de Consiliere în Carieră

Tel: /+373/ 069 68 11 00
e-mail: centru.riscani@gmail.com