Își dau mână cu mână să învețe limba românăPrimari, manageri școlari au semnat acorduri de colaborare cu ANTEM pentru a învăța limba română.

La 15 ianuarie, 2014 Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a lansat Programul de Instruire Lingvistică pentru Minorităţile Naţionale din Republica Moldova 2013-2016 cu susţinerea financiară a Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE (Haga).

În cadrul mesei rotunde ANTEM a semnat acorduri de parteneriat cu APL şi instituţiile educaţionale din teritoriu pentru ca minoritățile naționale să beneficieze de cursuri gratuite de limba română. Partenerii au pus în discuție obiectivele şi acţiunile prioritare ale Programului de instruire lingvistică a funcţionarilor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru perioada 2013-2016. S-au discutat realităţile sociale şi lingvistice ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova, dar şi necesităţile solicitanţilor din teritoriu, din perspectiva politicilor de integrare lingvistică a minorităţilor naţionale din RM.

Beneficiarii acestui program au vorbit despre succesele personale pe care le-au obținut în baza programului. Primarii au relatat despre eficienţa cunoştinţelor obţinute ce le permite înţelegerea fără bariere a documentelor şi actelor în limba română.

Nicolae Stoianov, vicebaşcanul UTAG şi Vera Balova, şef DGÎ UTAG au menţionat faptul că limba română este o necesitate reală nu doar pentru administraţia publică locală, ci şi pentru orice locuitor din această regiune. Tot ei au vorbit despre un sector neacoperit cum ar fi instituţiile preşcolare şi primare şi şi-au exprimat dorinţa ca fiecare familie să beneficieze de un set de materiale editate de ANTEM.

La final s-au punctat ideile privind îmbunătățirea procesului de predare, învățare și evaluare a limbii române.

Prin suportul financiar al Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE (Haga), peste 500 de alolingvi beneficiază de cursuri gratuite de studiere a limbii române, la nivelul A1-A2, B1 şi B2 în conformitate cu standardele europene.

Informaţii suplimentare: ANTEM, tel: 022 245712, e-mail: antem.moldova@gmail.com, http://www. antem.org