9 Şcoli Profesionale prezintă planurile de dezvoltare ale instituţiilorCOMUNICAT DE PRESĂ

9 ŞCOLI PROFESIONALE PREZINTĂ PLANURILE DE DEZVOLTARE ALE INSTITUŢIILOR

 ACTIVITATE DE BILANŢ

Învăţămîntul vocaţional-tehnic, parte integrantă a sistemului educaţional naţional, joacă un rol important în dezvoltarea economică şi socială a unei ţări, fiind orientat spre formarea şi dezvoltarea unor abilităţi, competenţe şi aptitudini profesionale specifice cadrelor de muncitori calificaţi.

În contextul  reformelor legate de modernizarea sistemului de învăţămînt secundar-profesional şi de sporire a atractivităţii acestuia se înscrie şi procesul de planificare strategică a instituţiilor vocaţionale, iniţiat şi implementat în cadrul proiectului Consolidarea sistemului  de educaţie  profesională   tehnică în R. Moldova/CONSEPT, Componenta I Dezvoltare organizaţională. Proiectul este implementat şi susţinut financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED).

După o activitate prodigioasă de doi ani, la 24 decembrie 2013, cu începere de la ora 10.00, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, va avea loc evenimentul de bilanţ al procesului de elaborare, reflectat în planurile de dezvoltare ale şcolilor profesionale.  

În cadrul evenimentului vor fi trecute în revistă cele mai importante rezultate şi vor fi prezentate documentele strategice amintite mai sus, care oglindesc misiunea şi viziunea instituţiilor, direcţiile şi activităţile întru atingerea acestora.  De asemenea, vor fi evidenţiate şi provocările care au însoţit acest proces şi care au consolidat echipele manageriale, contribuind la o schimbare de atitudine şi de perspectivă.

Printre cei prezenţi la activitate se numără şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, reprezentanţi ai Universităţii Tehnice a Moldovei, formatori din cadrul proiectului.

Misiunea proiectului CONSEPT este de a sprijini instituţiile de învăţămînt secundar profesional în prestarea serviciilor de instruire profesională de înaltă calitate, în corespundere cu cerinţele sectorului de producere.

Coordonator de proiect: Rima BEZEDE

Telefon de contact: 0 22 54 25 56

str. Armenească, 13, mun. Chişinău