Practici pozitive in incluziuneMiercuri, 26 Martie 2008  in s. Peresecina, r-nul Orhei a avut loc Deschiderea oficiala a Clasei cu practici incluzive, activitate care a fost realizata intr-un strins parteneriat dintre ASCHF din Peresecina si liceul teoretic „A. Donici” din sat. Dupa deschidere a urmat o masa rotunda cu dezbateri si relatarea experientelor similare a invitatilor din 5 raioane (Orhei, Chisinau, Cahul, Comrat, Criuleni, Taraclia): reprezentantilor ONG – urilor de profil si Directiilor Raionale de Invatamint si Asistenta Sociala din Orhei.

Prin intermediul ASCHF din Peresecina,  pentru prima data, 5 copii cu CES sunt inclusi in scoala de cultura generala intr-o clasa cu practici incluzive. Alti 18 copii cu CES au beneficiat de suport in procesul de incluziune scolara.

Scopul acestei interventii consta in facilitarea accesului liber la serviciile de calitate inalta pentru copiii si tinerii cu disabilitati, micsorarea riscului nescolarizarii copiiilor cu cerinte educative speciale oricare ar fi influentele din afara, si tot odata dezvoltarea serviciilor de alternativa pentru acesti copii.

Activitatea face parte din Programul „Incluziunea scolara si sociala a copiiilor cu nevoi speciale”, parte componenta a Proiectului „Asigurarea oportunitatilor egale pentru copiii cu cerinte educative speciale de a beneficia de toate aspectele privind drepturile omului” impementata de ASCHF din Peresecina in parteneriat cu organizatia finantatoare suedeza SOIR – Suedia.

Un aport considerabil in reusita acestui proiect a fost si implicarea Centrului de zi SPERANTA din Chisinau, care a venit cu experienta si metodele practice de incluziune scolara dezvoltate pe parcursul a mai multor ani.

In afara de aceasta este o experienta innovatoare pentru proiectul „Parteneriat pentru oportunitati de viata mai bune pentru copiii cu disabilitati” cu implicarea a patru ONG-uri - Centre (MOTIVATIE Moldova, AZI din Cahul, ASCHF din Peresecina, Inspiratie din Comrat), proiect acsat pe colaborare intre ONG-uri si autoritatile publice, in distribuirea modelelor pozitive, dezvoltarea si prestarea serviciilor de calitate inalta pentru copii si tineri cu disabilitati.

         
Obiective:

  • Schimbarea atitudinii in cadrul comunitatii locale fata de copiii cu dizabilitati si copiii defavorizati.
  • Sporirea accesului copiilor cu dizabilitati la educatie in comunitate.
  • Oferirea serviciilor de alternativa copiilor din familii defavorizate social.

 


Acest program contine in sine un sir de servicii pentru a favoriza procesul de incluziune a copiiilor cu CES:

  • Activitati de recuperare multifunctionala in cadrul Centrului de zi pe linga ASCHF din Peresecina (educatie, kinetoterapie, autonomie personala, socializare, alimentare, transport la domiciliu)
  • Crearea mijloacelor de accesibilitate in institutiile de invatamint
  • Perfectionarea continua si schimbul de experienta a specialistilor implicati in proces
  • Activitati de socializare comune cu elevii din scoala primara si liceul din sat
  • Pregatirea de viata / sau cercuri pe interese care se desfasoara in ateliere (lemnaria, teserea covoarelor, familiarizarea cu compiuterul, design cu materiale din natura, arta culinara).

Pentru informatie suplimentara: 

Str. Stefan cel Mare 112, s. Peresecina                                          
r-nul Orhei, Republica Moldova
e-mail: causaa2007@yahoo.com                                                   
tel: (+373 22) 235 47 645,
fax: (+373 22) 235 42 335