Seminarul "Cadrul legal privind managementul resurselor acvatice și protecția ecosistemelor asociate cu apa: probleme și soluții"La 22 martie 2013 SE BIOTICA în colaborare cu Consiliului raional Ștefan-Vodă a organizat seminarul ”Cadrul legal privind managementul resurselor acvatice și protecția ecosistemelor asociate cu apa: probleme și soluții”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului ” Îmbunătăţirea managementului resurselor acvatice şi protecţia ecosistemelor priacvatice în Zona Ramsar „Nistrul de Jos” implementat de Societatea Ecologica BIOTICA şi finanţat de către Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare.

În cadrul proiectului va fi îmbunătăţit sistemul de alimentare cu apă potabilă pentru populaţia din s. Talmaza prin construirea unui nou rezervor de apa şi extinderea conductei în sprijinul eforturilor locale şi va fi ridicată sensibilizarea populației cu privire la necesitatea dezvoltării sistemului de tratare a apei.

Totodată va fi elaborat proiectul ingineresc şi echipamentul hidrotehnic de gestionare a apelor în menţinerea ecosistemelor în zona-nucleu „Lunca Talmaza”  - un sit pilot pentru acţiuni de diminuare a riscurilor regionale din contul managementului local. Va fi motivată şi planificată crearea primului loc de depunere a icrelor reglementat în Republica Moldova pe insula Turunciuc, în scopul construirii propriu-zise în viitor a unei ecluze pentru reglementarea nivelului apelor.

Pe ambele maluri ale Nistrului se planifică îmbunătăţirea integrităţii şi capacităţii funcționale a perdelelor de protecţie a apelor în limitele zonei Ramsar. Pentru aceasta vor fi elaborate documente tehnologice şi vor fi plantaţi arbori şi arbuşti în baza acestora, iar populaţia locală va fi informată despre importanța protecției apei şi a patrimoniului naturii.

Evenimentul a avut loc la data de 22 martie 2013 în incinta Consiliului raional Ștefan-Vodă, cu participarea reprezentanților consiliilor raionali Stefan-Vodă și Căușeni, primarilor, consilierilor locali din aceste două raioane, reprezentanților serviciilor desconcentrate în teritoriu, sectorului privat și asociațiilor obștești.

Seminarul a fost deschis de viceperesedintele raionului Stefan-Voda, reprezentantul donatorului și managerul proiectului.

Au fost prezentate chestiuni importante referitor la legislația internațională și națională în domeniul resurselor acvatice. S-au pus în discuție problemele privind respectarea legislației, cu care se confruntă în teritoriu reprezentanții instituțiilor de gestionare a terenurilor silvice și acvatice, a Inspectoratului Ecologic de Stat, asociațiile obșești, precum și populația locală și autoritățile publice.  Discuțiile au fost active, au fost prezentate multe opinii proprii cu argumentele respective.

În rezultatul seminarului reprezentanții din regiune au obținut cunoștințe în domeniul legislației de mediu la care se atrage în prezent puțină atenție, au fost propuse căi de soluționare a problemelor ecologice acute din teritoriu și s-a reiterat încă o dată necesitatea protecției patrimoniului natural din regiune inclusiv prin respectarea legislației de mediu.