Lansarea proiectului moldo-austriac: Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul TIC din Republica MoldovaÎncepînd cu luna decembrie 2012, în Republica Moldova se implementează proiectul „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC.

Această iniţiativă moldo-austriacă este susţinută financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare.

Pe data de 31 ianuarie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA,  a avut loc masa rotundă de lansare a proiectului  “Îmbunătăţirea Calităţii  Învăţămîntului Vocaţional-Tehnic  în Domeniul TIC din Republica Moldova”. Acest eveniment a dat start activităţilor proiectului care vor contribui la armonizarea educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei muncii, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.

Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, reprezentată la eveniment de dl Gerhard Schaumberger, Şef al Biroului de Cooperare Tehnică a Austriei în Chişinău, a menţionat întreaga susţinere şi interesul deosebit faţă de implementarea acestui proiect. Drept impact major al activităţilor care urmează a fi implementate se aşteaptă creşterea calităţii cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale tinerilor absolvenţi de la specializările TIC din instituţiile vocaţional-tehnice din Moldova.

Printre participanţii la masa rotundă s-au numărat atît partenerii proiectului: reprezentanţi ai  Ministerului Educaţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei şi ai companiilor  private în domeniu, cît şi echipe din cele cinci instituţii-pilot: Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Politehnic din Bălţi, Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul, Şcoala Profesională nr.5 din Bălţi şi Şcoala Profesională nr.6 din Chişinău.

Prezentările efectuate  în cadrul plenarei, de fiecare instituţie, au reliefat un potenţial organizaţional şi didactic avansat care urmează a fi valorificat, dar şi dificultăţi cu care se confruntă instituţiile din  învăţămîntul vocaţional-tehnic, inclusiv echipamentul învechit, neconcordanţa programelor cu ceea ce se solicită actualmente pe piaţa muncii din domeniul TIC.

În cadrul atelierelor organizate s-au discutat subiecte relevante scopului proiectului, inclusiv Curriculumul în domeniul TIC implementat în colegii şi şcoli profesionale, necesităţi curente ce ţin de formarea continuă a cadrelor didactice şi coerenţa între diferite nivele ale învăţămîntului (secundar profesional, mediu de specialitate şi superior), care pregătesc specialişti în domeniul TIC.

La masa rotundă au fost expuse mai multe propuneri şi sugestii care ar contribui la implementarea unor  schimbări benefice în învăţămîntul vocaţional tehnic în domeniul TIC, dar şi la proiectarea următoarelor activităţi din proiect, inclusiv analiza necesităţilor instituţiilor-pilot.

Director de proiect: Rima BEZEDE

Telefon de contact: 0 22 54 25 56; str. Armenească, 13, Chişinău


Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1998, care are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi a organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi pentru o mai bună integrare în societate.

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) este o organizaţie neguvernamentală, a cărei misiune este consolidarea competitivităţii sectorului moldovenesc al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor (TIC) şi promovarea acestuia în calitate de factor-cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării. Pe plan internaţional, ATIC promovează sectorul ca partener de încredere şi cu mare potenţial de a răspunde necesităţilor clienţilor interesaţi de outsourcing în sfera tehnologiilor informaţionale şi proceselor de business.


Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare
sprijină ţările din Africa, Asia şi America Centrală, precum şi din Europa  de Est şi Sud-Est în procesul de dezvoltare socială, economică şi democratică durabilă. Ministerul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria planifică strategii. Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), unitatea operaţională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare pune în aplicare programe şi proiecte, împreună cu instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi companii.