Serviciul social „Respiro” a fost lansat în raionul Orhei

Un nou serviciu social destinat persoanelor cu dizabilități - Respiro” - a fost lansat astăzi în raionul Orhei. Acest serviciu este amplasat în satul Peresecina din raionul Orhei și a fost instituit în cadrul Direcției de Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, cu sprijinul Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”.

Serviciul social „Respiro” oferă suport părinţilor, rudelor şi altor persoane care îngrijesc de copii şi adulţi cu dizabilităţi severe și are drept scop prevenirea plasării persoanelor cu dizabilități în instituții rezidențiale. Cu toate că majoritatea familiilor nu consideră o povară să acorde grijă și suport celor dragi, deseori le este greu să facă față presiunilor fizice, economice și emoționale. „Respiro” preia temporar îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi severe, timp în care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus. O familie poate beneficia de serviciul ”Respiro” pînă la 30 de zile pe an.

Persoanele plasate în serviciu beneficiază de cazare, alimentare, îngrijire și alte servicii în dependență de nevoile individuale (asistență socială, asistență psiho-pedagogică, asistență medicală etc.). În serviciu sunt plasate maximum patru persoane concomitent. De asemenea, părinții și îngrijitorii persoanelor plasate în serviciu pot beneficia de consiliere psiho-socială şi sprijin în vederea depăşirii situaţiilor de criză. Serviciul Respiro este gratuit, deci beneficiarii, familiile lor nu suportă costurile de întreţinere în serviciu.

Pentru a beneficia de serviciu, persoanele interesate trebuie să depună o cerere însoțită de un set de acte către asistentul social comunitar sau către  Direcţia / Secţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din raion. Lista de acte necesare poate fi solicitată de la asistentul social din comunitate.

Pînă în prezent, de serviciul ”Respiro” au beneficiat 17 familii din raionul Orhei. Multe dintre familii au solicitat repetat serviciul ”Respiro”, fapt care denotă calitatea și eficiența acestuia. Totodată, spre deosebire de alte servicii sociale existente, ”Respiro” necesită costuri mult mai mici.

Serviciul social „Respiro” activează în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor minime de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) cu suportul KHSIMA şi aprobate de Guvern prin Hotărîrea Nr. 413 din 14.06.2012. KHSIMA, de comun acord cu MMPSF, susține și promovează serviciul social ”Respiro” în toate raioanele din Republica Moldova.

KHSIMA contribuie la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora prin intermediul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”. Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat în parteneriat cu MMPSF, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova.