Limba română – o necesitate stringentă de integrare socială. Final de proiect. Realizări şi intenţii de viitor

Pe 3 decembrie 2011, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA va desfăşura activitatea finală în cadrul  Proiectului Optimizarea predării limbii  române în UTA Găgăuzia”, care a avut drept obiectiv major oferirea unui program de formare profesorilor care predau limba română pentru alolingvi la nivelul primar în instituţiile şcolare din UTA Găgăuzia.

După o perioadă de aplicare la clasă a celor însuite în timpul programului de formare, profesorii se vor întruni în cadrul activităţilor de follow-up (evaluare şi schimb de experienţă), pentru împărtăşirea experienţei acumulate şi realizarea schimbului de bune practici.

Programul de formare a prevăzut  instruirea tuturor cadrelor didactice care predau limba română pentru alolingvi la nivelul primar în şcolile din UTA Găgăuzia. De acest program au beneficiat 113 cadre didactice locale.

Etapele de instruire s-au desfăşurat în perioadele 10 - 14 octombrie şi 30 octombrie – 4 noiembrie curent la Chişinău, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Profesorii participanţi la cursuri au fost încadraţi într-un program de formare de 5 zile, care a prevăzut dobîndirea de noi cunoştinţe şi a oferit posibilitatea de îmbunătăţire/actualizare a competenţelor metodologice de predare-învăţare-evaluare a limbii române la nivelul primar, în cheia  aplicării tehnologiilor educaţionale moderne şi a învăţării centrate pe elev. Pentru a spori eficienţa programului de formare şi pentru a aprofunda şi a extinde cadrul experenţial al formabililor,  au fost organizate ateliere şi ore publice (asistare la ore) în clasele primare la cîteva licee din Chişinău. În mod tradiţional, la programele de formare organizate de centru, cursanţilor le-a fost oferit şi un suport de curs, pe care aceştia îl pot utiliza de cîte ori au nevoie în activitatea lor curentă.

Proiectul „Optimizarea predării limbii  române în UTA Găgăuzia” este implementat de centru cu sprijinul Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE şi Biroul  Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei. Scopul proiectului este de a contribui la o mai bună integrare socială în Republica Moldova a populaţiei şcolare alolingve, prin îmbunătăţirea predării şi învăţării limbii de stat în şcolile din UTA Găgăuzia.

Implementarea proiectului va contribui la sprijinirea eforturilor Ministerului Educaţiei, în vederea perfecţionării profesionale a cadrelor didactice şi a colaborării dintre acestea, pentru asigurarea îmbunătăţirii calităţii predării limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia.

Activitatea de follow-up va avea loc pe 3 decembrie, la Comrat, în incinta Liceului „G.Gaidarji (str. Lenin, 198), cu începere de la ora 9.30. Şedinţa în plen despre rezultate şi acţiuni de viitor va începe la ora 14.30.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1998, care are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi pentru o mai bună integrare în societate. Centrul oferă programe şi servicii de informare, instruire şi consultanţă, axate pe formarea unei culturi şi a unor abilităţi de învăţare continuă de-a lungul întregii vieţi, pe promovarea valorilor unei societăţi a cunoaşterii, pe asigurarea incluziunii şi a şanselor egale pentru toţi, inclusiv pe sprijinirea eforturilor de integrare europeană prin educaţie.

Persoana de contact: Silvia Barbarov. Relaţii la tel.: 54 19 94, 54 25 56