Limba română – o necesitate stringentă de integrare socială

În perioada 30 octombrie – 3 noiembrie, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (str. Armenească, 13), se desfăşoară etapa a II-a unui program de formare pentru profesorii care predau limba română pentru alolingvi la nivelul primar.

Această activitate este organizată de  Centrul Educaţional PRO DIDACTICA  şi se desfăşoară în cadrul Proiectului „Optimizarea predării limbii  române în UTA Găgăuzia”, cu sprijinul  Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE şi Biroul  Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Scopul proiectului este de a contribui la o mai bună integrare socială în Republica Moldova a populaţiei şcolare alolingve, prin îmbunătăţirea predării şi învăţării limbii de stat în şcolile din UTA Găgăuzia.

Programul de formare prevede instruirea tuturor cadrelor didactice (aproximativ 116 persoane) care predau limba română pentru alolingvi la nivelul primar în şcolile din UTA Găgăuzia. O primă etapă de formare, la care au participat 47 de profesori, a avut loc în perioada 10 - 14 octombrie 2011.

Profesorii participanţi la cursuri sînt încadraţi într-un program de formare de 5 zile, care prevede dobîndirea de noi cunoştinţe şi oferă posibilitatea de îmbunătăţire/actualizare a competenţelor metodologice de predare-învăţare-evaluare a limbii române la nivelul primar, în cheia  aplicării tehnologiilor educaţionale moderne şi a învăţării centrate pe elev.

Activitatea profesorilor este ghidată de o echipă de 10 formatori, care au elaborat conceptul programului de formare şi suportul de curs pentru acesta, de care poate beneficia fiecare dintre participanţi.

După o perioadă de aplicare la clasă, profesorii se vor întruni în cadrul activităţilor de follow-up (evaluare şi schimb de experienţă), pentru împărtăşirea experienţei acumulate şi realizarea schimbului de bune practici. La finele proiectului, profesorii vor putea beneficia de certificate de instruire.

Proiectul are o durată de patru luni de zile şi se va încheia pe 15 decembrie 2011.

Implementarea proiectului va contribui la sprijinirea eforturilor Ministerului Educaţiei, în vederea perfecţionării profesionale a cadrelor didactice şi a colaborării dintre acestea, pentru asigurarea îmbunătăţirii calităţii predării limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia.

Tel. de contact: 54 19 94, 54 25 56