70 de localităţi ale ţării vor fi învăţate cum să mobilizeze comunităţile pentru abilitare70 de localităţi ale Republica Moldova vor fi asistate în procesul de dezvoltare locală. În acest scop reprezentanţii a câtorva ONG-uri din Republica Moldova sunt înstruiţi la cursul „Mobilizarea comunităţii pentru abilitare”, organizat de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată, transmite Info-Prim Neo.

Cursul pentru formatori este o continuare a activităţilor demarate de Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) în vederea consolidării capacităţii administraţiei publice locale în contextul reformei de descentralizare. În cadrul instruirii, moderate de formatori naţionali şi internaţionali, participanţii vor definitiva conceptele de abilitare, vulnerabilitate, abordare bazată pe drepturile omului şi egalitatea de gen, vor discuta despre ciclul de mobilizare a comunităţii şi rolul principalilor actori în implementarea, monitorizarea şi evaluarea acţiunilor de mobilizare.

Obiectivul de dezvoltare al PCDLI este de a acorda asistenţă Republicii Moldova pentru a asigura ca grupurile vulnerabile din zonele urbane şi rurale sărace să profite de oportunităţi de dezvoltare socio-economică durabilă prin intermediul unor politici locale şi regionale adecvate, implementate de APL-uri şi partenerii lor, într-un mod sensibil la dimensiunea de gen şi bazat pe drepturile omului.

„De acest curs de instruire beneficiază patru ONG din Republica Moldova care au fost selectate în baza unui concurs. Aceste ONG-uri urmează să lucreze în aproximatv 70 de comunităţi din Republica Moldova şi ele urmează să asiste comunităţile în procesul de dezvoltare locală”, a declarat Alexei Buzu, consultant în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Integrată.

Potrivit lui Alexei Buzu, de obicei, în exeperienţa Republicii Moldova, dezvoltarea locală era generată de autorităţile publice locale şi de cele mai active şi vizibile grupuri din cadrul comunităţii şi, de cele mai multe ori, beneficiile acestui proces se răsfrângea practic asupra acestor grupuri. Alexei Buzu a mai spus că abordarea pe care PCDLI o are, este că în procesul de dezvoltare locală trebuie să se implice foarte activ bărbăţii şi femeile, care prezintă anumite grupuri vulnerabile, sunt din familii cu venituri scăzute, persoanele cu dizabilităţi, bătrânii singuratici, minorităţile religioase, minorităţile etnice, comunităţile rome.

„La baza abordării noastre stă un studiu al vulnerabilităţii care, de fapt, identifică aceste grupuri şi descrie probleme şi provocările acestor grupuri la nivel local şi pentru că această abordare este oarecum una nouă pentru Republica Moldova în cadrul PCDLI a fost invitat un expert internaţional şi noi încercăm într-un mod foarte practic să vedem cum putem asigura un proces de dezvoltare participativ bazat pe drepturile omului şi egalitate de gen, pentru că aceste două principii sunt fundamentale”, a mai declarat Alexei Buzu.

Alexei Buzu a mai spus că activitaţiile viitoare ţin de implicarea partenerilor în comunităţile-ţintă ale PCDLI. Aceştia vor merge şi vor pune accent pe implicarea grupurilor vulnerabile, şi vor încerca să mobilizeze aceste grupuri ca să participe foarte activ în procesul de planificare locală, să preia interesele grupurilor, iar autorităţile publice locale să se angajeze în soluţionarea lor.

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDL) este implementat cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi abilitarea femeilor (UN Women) cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.