Moldova coboară în clasamentul perceperii corupţiei

Republica Moldova a revenit la nivelul din 2008 a Indicelui Perceperii Corupţiei, înregistrând un scor de 2,9 puncte în raport cu 3,3 puncte în 2009. Astfel, ţara s-a plasat pe locul 108 din 178 de state incluse în clasament. Datele au fost prezentate marţi, 26 octombrie, în cadrul unei conferinţe de presă de către Transparency International Moldova, transmite Info-Prim Neo. 

Directorul Transparency International Moldova, Lilia Caraşciuc, a declarat că o atare dinamică a Indicelui Perceperii Corupţiei demonstrează că Guvernul Republicii Moldova nu a reuşit să facă faţă aşteptărilor înalte ale populaţiei după un şir de evenimente din 2009. 

Printre cauze au fost numite legislaţia imperfectă, care nu permite de a trage la răspundere persoanele suspectate de corupţie, conflictele de interese în investigarea unor abuzuri, instabilitatea politică, dar şi funcţionalitatea slabă a Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei. 

În context, Transparency International Moldova notează că este importantă aplicarea Legii privind conflictul de interese, eficientizarea sistemului de petiţionare în serviciul public şi modificarea sistemului de verificare a declaraţiilor de venituri a persoanelor care activează în serviciul public. 

Şeful Direcţiei prevenire şi analitică criminogenă din cadrul CCCEC, Victor Colir, a comunicat că pe parcursului anului 2010 au fost depistate 318 acte de corupţie, cu 45% mai multe decât în 2009 şi 956 de crime. În aceste acte au fost implicate 147 de persoane cu funcţii de răspundere, dintre care 56 de persoane cu funcţii de conducere. 

Indicele Perceperii Corupţiei poziţionează statele în funcţie de gradul în care fenomenul corupţiei este perceput în rândul funcţionarilor publici şi politicienilor şi se calculează pe o scară de la 0 la 10, unde „0” semnifică cel mai înalt nivel al perceperii corupţiei, iar „10” – cel mai jos. 

Cel mai înalt scor în clasamentul Indicelui Perceperii Corupţiei 2010 l-au înregistrat Danemarca, Noua Zelandă, Singapore – 9,3 puncte, iar cel mai redus Somalia – 1,1.

 

http://info-prim.md