Ziua luptei împotriva marginalizării sociale a persoanelor cu dizabilităţiZiua de 13 octombrie 2010, este declarată de către Centrul de Asistenţă Juridică pentru persoane cu dizabilităţi (CAJPD) ca „Ziua luptei împotriva marginalizării sociale a persoanelor cu dizabilităţi”.

În contextul în care Anul 2010 este considerat de către Parlamentul European ca „Anul European al luptei împotriva Sărăciei şi a Excluderii Sociale”, CAJPD vrea să marcheze o zi a luptei împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova. Acest eveniment reprezentînd un prilej pentru autorităţi de a sublinia necesitatea respectării drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu dizabilităţi, prevenirii şi combaterii marginalizării, egalarea şanselor şi implicarea lor în responsabilităţile comunităţii.

„Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi” este primul acord internaţional promovat de societatea civilă, şi este primul tratat în domeniul dizabilităţii semnat în secolul XXI. O reţea de circa 62 ONG-uri din Republica Moldova ca: Centrul de Asistenţă Juridică pentru persoane cu dizabilităţi, Alianţa Organizaţiilor Persoanelor cu Dizabilităţi, Asociaţia „Motivaţie”, Centrul „Speranţa”, Societatea Orbilor din Republica Moldova, Societatea Surzilor, etc. sunt organizaţii care au stat la baza promovării acestui document internaţional şi în ţara noastră.

Republica Moldova a ratificat Convenţia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi la 9 iulie 2010. Deşi implementarea acesteia pare un proces anevoios, acest fapt nu ar trebui să rămînă o literă moartă, ci ar trebui să conducă paşii Republicii Moldova spre făgaşul integrării europene.

Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi este un act internaţional, ce conţine 50 de articole în care sunt stipulate drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ca membri cu drepturi egale ai societăţii. Adoptată de catre Naţiunile Unite la data de 13 decembrie 2006 şi intrată în vigoare în data de 3 mai 2008, Convenţia reprezintă o schimbare de paradigmă în domeniul persoanelor cu dizabilităţi.

Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică, de interes public, constituită pe data de 14 iulie 2006, cu scopul de a  realiza, apara şi promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Acest eveniment este posibil datorită sprijinului generos al poporului american prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP). Opiniile exprimate, aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID, Guvernului Statelor Unite sau AED.

 

Centrul de Asistenţă Juridică pentru

Persoane cu Disabilităţi

str. Drumul Viilor 36/2, MD-2021,  Chişinău, Moldova

Tel. (022) 28 70 90, 069281668

Email: info@advocacy.md

www.advocacy.md

Persoana de contact: Mariana Ţîbuleac,

Coordonator Relaţii Publice