Termen extins: CNPAC angajează psiholog/ă în cadrul serviciului de asistență psihosocială a copilului și familiei AMICULTermen extins: CNPAC angajează psiholog/ă în cadrul serviciului de asistență psihosocială a copilului și familiei AMICUL

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Centrul de asistenţă psihosocială a copilului și familiei Amicul (Centrul Amicul) a fost creat de CNPAC în 2003 și oferă servicii de asistență și reabilitare psihosocială pentru copii victime și potențiale victime a violenței, neglijării, exploatării, traficului (VNET) și membrilor familiei acestuia. 

Activitatea Centrului Amicul se desfășoară în concordanță cu prevederile Hotărârii de Guvern 270/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, totodată prestarea serviciului de asistență și reabilitare a copiilor încadrându-se în contextul de politici naționale cu privire la crearea serviciilor specializate de asistență și reabilitare psihosocială a copiilor victime/martori ai violenței, obiectiv conținut în   Programului național pentru protecția copilului pe anii 2022-2026.

Tipul de contract: contract individual de muncă pe termen determinat, cu posibilitate de prelungire a contractului

Perioada de angajare: Mai – Decembrie 2023.

Locul de muncă: sediul Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei Amicul, or. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 61/2).

Program: 32 ore pe săptămână.

Obiective specifice postului:

 1. Realizează procesul de evaluare psihosocială a copilului și familiei, aplicând potrivit scopului Instrumentele de evaluare și elaborează strategia de reabilitare a copilului.
 2. Realizează intervențiile psihologice cu beneficiarii (copii/părinți), sistematic, conform Planului individual de asistență specializată în baza Instrumentelor de intervenție psihologică ale serviciului.
 3. Oferă asistență psihologică de criză copiilor și părinților/îngrijitorilor.
 4. Asigură gestionarea dosarului beneficiarului în cadrul Centrului, inclusiv documentarea  intervențiilor realizate și completarea fișelor de intervenție pe caz.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în psihologie, masterat în psihologie clinică;
 • Minim 3 ani de experiență profesională în domeniu;
 • Abilități de analiză, comunicare eficientă, planificare și organizare a timpului de lucru, responsabilitate, punctualitate și flexibilitate;
 • Corectitudine și discreție profesională;
 • Cunoașterea limbilor: română și rusă;
 • Abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet) și a echipamentului de birou;

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului/ei;
 • Scrisoare de intenție;
 • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;
 • Indicarea numelor și a informației de contact a trei persoane de referință, inclusiv a minim doi angajatori precedenți.

Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.md, cu mențiunea „Psiholog/ă Centrul Amicul”.

Informații adiționale pot fi solicitate la adresa office@cnpac.md.

 Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape:

– la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;

– cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Procedura de selecție va fi finalizată după recepționarea și evaluarea răspunsurilor din partea persoanelor de referință, indicate în dosarul de aplicare.

CNPAC încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Termen limită de depunere a dosarelor: 22 mai 2023, ora 17.00.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.