Termen extins: CNPAC lansează concurs pentru angajarea unui consultant în domeniul participării copiilorCNPAC este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

CNPAC lansează concurs pentru angajarea unui Consultant în domeniul participării copiilor. Consultantul va fi implicat în proiectele ce au ca scop împuternicirea copiilor și adolescenților a participa la diverse activități desfășurate de CNPAC și partenerii săi.

Perioada de angajare: iulie – decembrie 2023 (cu posibilitate de extindere)

Locul de muncă: sediul CNPAC/la distanță

Program: part-time (20 ore pe săptămână)

Responsabilități:

1. Dezvoltarea și implemenatrea cadrului metodologic de participare a copiilor și adolescenților în diverse activități statutare ale CNPAC;

2. Elaborarea unui program de activități privind participarea copiilor în activitățile/proiectele CNPAC, coordonarea implementării acestuia;

3. Coordonarea activităților cu participarea copiilor și adolescenților în cadrul CNPAC;

4. Organizarea, facilitarea și moderarea sesiunilor de informare, ghidare, încurajare și împuternicire a copiilor și adolescenților de a participa la procesele decizionale și de a-și asuma responsabilități;

5. Realizarea altor sarcini în legătură cu natura funcției.

Cerințe față de candidat:

 • studii superioare în domenii relevante postului;
 • formare specializată referitoare la dreptuile copilului/participarea copiilor;
 • experiență minimă de 3 ani în lucrul cu copiii și adolescenții adolescenți în cadrul proiectelor și/sau în organizarea activităților de participare a copiilor;
 • competențe de comunicare și relaționare eficiente;
 • experiență de lucru directă cu copiii și adolescenții;
 • experiență în realizarea activităților de instruire ale copiilor și adolescenților utilizând metode nonformale constituie un avantaj;
 • capacități de planificare, organizare, prioritizare a activităților din proiect;
 • capacitatea de a lucra productiv într-un mediu multidisciplinar și multicultural;
 • fluent in limbile română și rusă;
 • cunoaștere bună a limbii engleze.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului/ei;
 • Copia diplomei/diplomelor de studii;
 • Scrisoare de intenție;
 • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;

Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email concurs@cnpac.md cu mențiunea „consultant pentru participarea copiilor”. Informații adiționale pot fi solicitate la adresa igheorghies@cnpac.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape:

 • la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;
 • cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

CNPAC încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Termen limită de depunere a dosarelor: 3 august 2023

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.