Centrul de Drept al Avocatilor angajeaza consilier juridic in FalestiCentrul de Drept al Avocatilor angajeaza consilier juridic in Falesti

Centrul de Drept al Avocatilor cauta persoane calificate pentru functia de Consilier Juridic pentru a sustine proiectele Asistenta juridica pentru refugiati, solicitanti de azil si apatrizi in Moldova.

TERMENI DE REFERINȚĂ

Titlul postului:

Consilier juridic pentru susținerea proiectelor Asistență juridică pentru refugiați, solicitanți de azil și apatrizi.

Loc de serviciu:

Falesti, Moldova

Tipul contractului:

Contract de prestare de servicii

Loc:

 

Data publicării:

28 februarie 2023

Termenul limită de depunere a CV:

14 martie 2023

Domenii-cheie ale responsabilității

- Asistarea tuturor persoanelor în necesitate de protecție, asigurarea în timp util a unor informații de protecție de înaltă calitate, consiliere, asistență și reprezentare în etapele administrative ale procedurii de azil/apatridie.

- Vizite periodice pentru sesiuni de consiliere juridică la centrele de cazare pentru refugiați și comunitățile gazd;

- Efectuarea de vizite individuale/familiale, interviuri și consiliere pentru a evalua în practică situația solicitanților de azil, a refugiaților, a beneficiarilor de protecție umanitară și a apatrizilor.

- Să sesizeze autoritățile relevante ale statului cu privire la persoanele care prezintă motive de îngrijorare pentru orice tip de asistență disponibilă și să monitorizeze accesul la asistența socială, juridică, educațională și medicală națională.

- Furnizarea de expertiză părților interesate relevante.

Calificări și competențe necesare:

Calificări academice:

  • Diplomă universitară, de preferință în drept internațional sau domeniul drepturilor omului.
  • Licența de avocat poate fi considerată un avantaj

Experiență și cunoștințe:

  • Experiența anterioară de lucru în domeniu poate fi considerată un avantaj
  • Bune abilități organizaționale și de gestionare a timpului.
  • Competență în Excel, Word, Power Point, utilizarea bazelor de date

Competențele:

  • Bune abilități analitice și bune abilități de comunicare orală și scrisă.
  • Capacitatea de a lucra eficient sub stres și în situații de criză.
  • Sensibilizarea culturală și de gen.
  • Fluență în limbile română, rusă și engleză.
  • Permis de conducere.

CDA se angajează să asigure diversitatea forței de muncă. Sunt încurajate să aplice femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, LGBTQI+, precum și refugiații și alte persoane care  au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova.

Vă rugăm să furnizați detalii în CV cu privire la angajările anterioare și două referințe.

 

Vă rugăm să trimiteți o scrisoare de intenție și CV-ul la law-center@cda.md .  Solicitanții selectați vor fi contactați prin e-mail.