Termen extins: AO Laolaltă anunță Concurs privind selectarea profesorului de limba română copiiA N U N Ț privind selectarea profesorului de limba română copii

12.01.2023 

Asociația Obștească LAOLALTA anunţă concurs de oferte pentru selectarea unui profesor /unei profesoare care să livreze ofere lecții de limba română pentru copii (ca limbă străină), ca activitate de instruire din cadrul proiectului „Enhancing Moldovan Society’s Capacity to Respond to the Refugee Crisis” finanțat de UNHCR și implementat de AO Laolaltă în cadrul Inițiativei „Moldova pentru Pace”.

Obiectivul concursului: Selectarea unui/unei profesori care să ofere lecții de limba română copii.

Rezultate aşteptate: Persoana selectată va livra informația necesară conform condițiilor solicitate de Asociația Obștească LAOLALTA în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (persoana selectată şi AO “Laolalta”).

Dosarul va include: 

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Act confirmativ a abilităților de predare a limbii române;
 • CV-ul în limba română/rusă/engleză/ucraineană; 
 • Scrisoare de motivare (max 1 pagină);
 • Oferta financiară (în Lei);
 • 2 persoane de referință de la locurile de munca anterioare; 

Menționăm că adresa la care se vor livra lecțiile de limba romana este adresa CC151 și anume: municipiul Chișinău, str. 31 august 1989, 151.

 • Termenul de valabilitate a ofertei financiare înaintate va fi indicat expres în modelul anexat la oferta financiară (nu mai puţin de 90 de zile);

Ofertele vor cuprinde:  Oferta financiară va conține data, semnătura, prețul/oră academică, intervalul și perioada disponibilității, datele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail)

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa acestui document.

Criterii de Evaluare

 1. Corespunderea caracteristicilor înaintate cu cele solicitate de proiect.
 2. Oferta financiară.
 3. Cunoașterea limbii ruse. 
 4. Prețurile orelor de limba romana nu vor fi mai mari decât prețul mediu pe piaţă.

Cerințe minime de calificare: 

 1. Experiență în predarea limbii române față în față și/sau online, minimal un an.
 2. Studii lingvistice superioare sau diplomă/certificat în predare română/ predare română ca limbă străină.
 3. Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă.
 4. Experiență bună de lucru cu Excel și Zoom.
 5. Cunoașterea limbii ucrainene/ruse la nivel avansat reprezintă un avantaj

Plata pentru serviciile prestate. Plăţile vor fi efectuate prin virament bancar, după recepționarea serviciilor conform actului de predare-primire. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL). 

Perioada de executare a contractului 01.02.2023- 31.12..2023  (contractul va fi semnat în MDL).

Ofertele pot fi trimise în versiune electronică la adresele:

 achizitii@laolalta.md şi albina@laolalta.md  

Denumirea proiectului: „Enhancing Moldovan Society’s Capacity to Respond to the Refugee Crisis”

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25.01.2023

 • TERMEN EXTINS: 02.02.2023

Pentru informații suplimentare: 

Albina Ciuprin, 060414021 , albina@laolalta.md 

 

Anexa Model  la Anunț

N

Item

Caracteristici

Cantitatea

Preț unitar, MDL

Suma(total)  MDL

Disponibilitatea:  intervalul de ore 

1

Lecții de limba română pentru copii


O sesiune de 1,30 h, adică 2 h academice, 2 ori pe săptămână 

 

Se indică prețul de prestator/prestatoare 

   

TOTAL, MDL

   

A se indica:

Numele și Prenumele

Semnătura 

Data

Notă: Organizația îşi rezervă dreptul de folosi datele de a cumpără diferite item-uri de la diferiți furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit item.

Prin prezenta, Prestatorul își da acord la prelucrarea datelor cu caracter personal și organizația le va folosi numai în acest scop