Asistent/-ă social/-ă, Fundația Regina Pacis

Fundația Regina Pacis anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de asistent/-ă de social în cadrul Centrului Comunitar de Integrare a Refugiaților creat în cadrul activităților de Ajutor de urgență refugiaților din Ucraina.

Fundaţia Regina Pacis este o organizație nonguvernamentală fondată în anul 2001 cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate. Pentru mai multe informații, accesați www.reginapacis.org

Perioada de angajare: 6 luni (cu posibilitatea de extindere)

Poziţie: full time (8 ore)

Locul de muncă: Chişinău

Responsabilități:

 • Participă la procesul de planificare, monitorizare şi evaluare a activităţilor proiectului;
 • Menține comunicarea cu echipa de implementare şi partenerii, beneficiariicentrului;
 • Centralizează și păstrează evidența tuturor documentelor de lucru;
 • Evaluează nevoile beneficiarilor și întocmește Ancheta socialăși Planul individualizat de intervențiepentru fiecare beneficiar al centrului;
 • Monitorizază și actualizează continuu implementarea Planului individualizat de intervențieconform nevoilor beneficiarilor; 
 • Facilitează accesul refugiaților și solicitanților de azil la sistemul național de protecție și asistență socială;
 • Informează beneficiarii centrului cu privire la asistența disponibilă din și în afara centrului;
 • Întocmește rapoarte lunare cu refere la activitățile implementate;
 • Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a proiectului.

Cerinţe faţă de candidat/-ă:

 • Studii superioareîn domeniul Asistenței Sociale sau alte domenii relevante;
 • Experienţă de lucru în cadrul proiectelor. Experienţa de muncă în domeniul ajutorului umanitar va constitui un avantaj;
 • Competențe decomunicare scrisă şi verbală în limba românăși rusă;
 • Abilităţi şi aptitudini: punctualitate; organizare eficientă a timpului, sarcinilor şi locului de muncă; capacitate de a respecta termene limită; multitasking;
 • Cunoașterea programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Condiții de muncă:

 • Programul de muncă - 8 ore;
 • Activitate preponderent de birou şi deplasări în teritoriu.

Dosarul candidatului/-ei va include:

 • CV-ul;
 • Scrisoare de intenție, maxim o pagină.

Persoanele interesate vor transmite CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: emergencyaid@reginapacis.org

Data limită de depunere a dosarelor: 28 octombrie 2022

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.