IRP Concurs privind unui/unor expert/experți în vederea elaborării unei evaluări rapide a accesului persoanelor refugiate și solicitanților de azil la serviciile juridice și publiceÎn cadrul Proiectului „Consolidarea accesului la justiție prin abilitarea refugiaților din Moldova cu cunoștințe juridice” (LER), IRP inițiază elaborarea unei evaluări rapide privind necesitățile, provocărilor și barierele cu care se confruntă refugiații și solicitanții de azil în accesul la servicii juridice și publice legate de diferite domenii ale vieții: condiții de cazare în centrele de plasament; asistență medicală, în special pentru femei, copii, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități; educație (integrare în învățământul preșcolar, școlar și superior); angajare etc. Totodată, în evaluare vor fi reflectate problemele refugiaților și solicitanților de azil cu privire la discriminarea socială și culturală, malpraxis și abuz în instituțiile publice.

Evaluarea va cuprinde recomandări pentru îmbunătățirea capacităților instituțiilor publice de a asigura accesul nerestricționat la serviciile juridice și publice și de a promova incluziunea socială și economică a refugiaților și solicitanților de azil.

În scopul realizării acestei activității, experții/expertul/a selectați/t/ă vor efectua vizite în teritoriu (centre de plasament etc.) în vederea colectării informațiilor necesare pentru obiectului evaluării.

Această activitate este desfășurată de IRP, în cadrul proiectului „Consolidarea accesului la justiție prin abilitarea refugiaților din Moldova cu cunoștințe juridice” (LER) și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Cerințele față de experți/te:

 • Studii:În drept; drepturile omului; protecția persoanelor refugiate și solicitanților de azil etc. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Cursuri de specializare vor constitui un avantaj.

Experiență profesională:

 • Experiență dovedită în elaborarea studiilor/analize/evaluări rapide în domeniul juridic; protecția drepturilor persoanelor vulnerabile; protecția persoanelor refugiate și solicitanților de azil etc.
 • Experiență în evaluarea activității autorităților publice în asigurarea drepturilor persoanelor vulnerabile și marginalizate.

Cunoştinţe și abilități:

 • Cunoașterea cadrului normativ, politici, practici etc. privind asigurarea drepturilor persoanelor refugiate și solicitanților de azil;
 • Înțelegerea tipurilor de necesități ale persoanele refugiate și solicitanților de azil;
 • Cunoașterea specificului lucrului autorităților publice cu persoanele refugiate și solicitanții de azil;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
 • Abilități de gândire critică;
 • Abilități de analiză și raportare;
 • Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
 • Responsabilitate.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

 1. CV-ul candidatului/ei, cu indicarea link-urilor la lucrări/lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența/studiile în domeniu;
 2. Scrisoarea de intenție, maximum 2/3 din pag.;
 3. Metodologia evaluării propuse și a descrierii instrumentelor ce vor fi propuse a fi folosite în procesul de evaluare, maximum 1 pag.;
 4. Oferta financiară brută per zi în MDL și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului. Suma va cuprinde toate taxele și impozitele conform legislației naționale.

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa iulianaczm@gmail.com cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: Evaluare rapida_acces la servicii publice

ermenul limită pentru depunerea dosarului este 05 octombrie 2022, ora 12:00.

Informația completă este disponibilă în termenele de referință: https://irp.md/tendere/1375-concurs-selectarea-unui-unor-expert-experi-n-vederea-elaborrii-unei-evaluri-rapide-a-accesului-persoanelor-refugiate-i-solicitanilor-de-azil-la-serviciile-juridice-i-publice.html 

Relații de contact:Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com

Articol adaugat de: Institutul De Reforme Penale