IRP Concurs privind selectarea unui/unor expert/experți în scopul elaborării unei evaluări rapide a capacității sistemului de asistență juridică garantată de stat (SAJGS) în vederea corespunderii necesităților persoanelor refugiate și comunităților gazdăÎn cadrul Proiectului „Consolidarea accesului la justiție prin abilitarea refugiaților din Moldova cu cunoștințe juridice”, IRP inițiază elaborarea unei evaluări rapide a sistemului de asistență juridică garantată de stat (SAJGS) din perspectiva capacităților acestuia de a răspunde necesităților refugiaților și ale comunităților gazdă, luând în considerare următorii parametri: eficiența și calitatea acordării asistenței juridice primare și calificate persoanelor refugiate; evaluarea resurselor umane, tehnice și de altă natură ale administrației centrale și ale oficiilor teritoriale ale Consiliului de Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS). Totodată, vor fi analizate lacunele și barierele normative și procedurale în furnizarea asistenței primare și calificate refugiaților și comunităților gazdă.


Ca rezultat, evaluarea rapidă va include o analiză a provocărilor SAJGS de a satisface necesitățile refugiaților și ale comunităților gazdă. Adițional, vor fi formulate recomandări în scopul îmbunătățirii capacităților SAJGS în vederea depășirii barierelor constatate. În scopul realizării acestei activității, expertul/a/experții selectat/ă/ți vor efectua vizite la oficiile teritoriale ale CNAJGS și ONC-urile specializate.

Această activitate este desfășurată de IRP, în cadrul proiectului „Consolidarea accesului la justiție prin abilitarea refugiaților din Moldova cu cunoștințe juridice” (LER) și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Cerințele față de experți/te:

 • Studii: În drept; drepturile omului; protecția persoanelor refugiate și solicitanților de azil; administrația publică etc.Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj. Cursuri de specializare vor constitui un avantaj.

Experiență profesională:

 • Experiență dovedită în elaborarea studiilor/analize/evaluări rapide în domeniul juridic; protecția drepturilor persoanelor vulnerabile; protecția persoanelor refugiate și solicitanților de azil etc.
 • Experiență dovedită în elaborarea documentelor de politici publice etc.
 • Experiență în colectarea și analiza datelor pentru a evalua capacitățile la nivel individual, instituțional, sectorial etc.

Cunoștințe și abilități:

 • Cunoașterea cadrului normativ, politici, practici etc. privind sistemul de asistență juridică garantată de stat;
 • Înțelegerea necesităților persoanele refugiate și solicitanților de azil;
 • Cunoașterea specificului acordării asistenței primare și calificate persoanelor refugiate;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse (la un nivel suficient pentru realizarea misiunii);
 • Abilități de gândire critică;
 • Abilități de analiză și raportare;
 • Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
 • Responsabilitate. 

Conținutul dosarului de participare la concurs:

 1. CV-ul candidatului/ei, cu indicarea link-urilor la lucrări/lucrări elaborate sau alte surse care demonstrează experiența/studiile în domeniu;
 2. Scrisoarea de intenție, maximum 2/3 din pag.;
 3. Metodologia evaluării propuse și a descrierii instrumentelor ce vor fi propuse a fi folosite în procesul de evaluare, maximum 1 pag.;
 4. Oferta financiară brută per zi în MDL și indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului. Suma va cuprinde toate taxele și impozitele conform legislației naționale.

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa iulianaczm@gmail.com cu atașarea setului de documente scanate, cu indicarea în titlul mesajului: Evaluare rapida SAJGS.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 05 octombrie 2022, ora 12:00.

Relații de contact: Iuliana Cozma, Institutul de Reforme Penale, tel. 079 611 974, email: iulianaczm@gmail.com

Informația completă este disponibilă în termenele de referință: https://irp.md/tendere/1373-concurs-selectarea-unui-unor-expert-experi-n-vederea-elaborrii-unei-evaluri-rapide-a-capacitii-sistemului-de-asisten-juridic-garantat-de-stat-sajgs-n-vederea-corespunderii-necesitilor-persoa.html 

Articol adaugat de: Institutul De Reforme Penale