APSCF contractează prestator servicii de interpretariat și traduceri

Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) invită companiile specializate (persone juridice) să expedieze oferta de preţ pentru prestarea serviciilor de traducere și intrepretariat în cadrul proiectului „Sprijin pentru refugiați sub umbrela APSCF”, finanțat de Diakonie Katastrofenhilfe (DKH) și implementat în perioada iunie 2022 – mai 2023.

Scopul

Scopul prezentei proceduri de achiziții este semnarea unui acord cadru care va avea drept obiect prestarea serviciilor de intrepretariat pentru activitățile de instruire și prestarea serviciilor de traducere a documentației de proiect.

Cererea de oferte este publică, adresată tuturor agenților economici eligibili.

Tipul contractului: contract cadru de prestări servicii

Durata: 04.08.2022 - 31.05.2023.

Specificații pentru servicii

Nr.

Denumire serviciu

Unitatea de măsură

Preț, MDL,

cu TVA

Specificații

1. 

Traducere simultană (inclusiv online)

ENG-RO-RU / RO-RU-ENG 

Pe oră 

 

Servicii traducere +echipament de traducere

Pe oră

 

Servicii traducere online

Pe jumătate de zi 

 

Servicii traducere +echipament de traducere

Pe jumătate de zi

 

Servicii traducere online

Pe zi 

 

Servicii traducere +echipament de traducere

   

Pe zi 

 

Servicii traducere online

2. 

Traducere consecutivă 

ENG-RO-RU / RO-RU-ENG 

Pe oră 

   

Pe jumătate de zi 

   

Pe zi 

   

3.

Traducere scrisă

ENG-RO-RU / RO-RU-ENG 

1500 caractere, fără spații 

 

 

1500 caractere, fără spații, în regim de urgență 

   

1500 caractere, fără spații, în zile de odihnă

   

Note:

1.Vă rugăm să specificați dacă traducerea simultană este asigurată de 2 translatori și în ce cazuri.

2.Toate preţurile indicate în ofertă sunt fixe şi vor rămâne neschimbate pe toată perioada prestării serviciilor.

Oferta va include:

  • Copia certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că organizațisa este înregistrată ca persoană juridică sau copia extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor);
  • copia licenței emise de Camera de licențiere;
  • alte materiale, informații, prospecte, recomandări etc. ce atestă corespunderea prestatorului de a oferi serviciile în cauză;
  • Două referințe (persoane fizice sau juridice) care pot confirma expertiza și care au beneficiat de serviciile ofertantului;
  • Oferta financiară în MDL semnată și ștampilată;
  • Datele de contact ale ofertantului;
  • Persoana de contact;
  • Rechizitele bancare ale companiei.

Oferta va fi expediată prin e-mail la tbudaca@aliantacf.md, cu mențiunea – Concurs prestarea serviciilor de interpretariat și traduceri.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 3 august 2022, ora 18:00.

Date de contact pentru informații suplimentare: Natalia Turcanu, tel. 068611233