Concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să identifice cele mai bune practici/istorii de succes în implementarea inițiativelor locale implementate de organizațiile partenere Tdh din regiunile Cahul și UnghenTerre des hommes Moldova anunță concurs pentru selectarea unui/unei consultant/ă (grup de consultanți sau companie) care să identifice cele mai bune practici/istorii de succes în implementarea inițiativelor locale implementate de organizațiile partenere Tdh din regiunile Cahul și Ungheni. 

Denumire proiect:

„Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”

Tipul contractului:     

Prestare servicii

Perioada prestării serviciilor:

Septembrie-octombrie 2022

DESPRE ORGANIZAȚIE

Desfășurându-și activitatea în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) se dedică asigurării respectării tuturor drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Moldova. Prin intermediul proiectelor sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea durabilă și intervenții în caz de violență, neglijare și exploatare a copiilor la nivel comunitar, raional și național. Activitățile Tdh Moldova acoperă, geografic, întreaga țară. În prezent, Tdh Moldova își axează activitatea pe trei componente complementare - sisteme de protecție a copilului, copiii afectați de migrație și acces la justiție - și își propune să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează. Asigurarea promovării egalității de gen este o preocupare principală pentru Tdh Moldova.

DESPRE PROIECT

În perioada august 2021 - noiembrie 2022, Terre des hommes Moldova, implementează proiectul “Toleranță zero față de violența în familie în regiunile Cahul și Ungheni”, cu suportul financiar oferit în cadrul Proiectului EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu Unicef Moldova.

Scopul general al proiectului este de a susține organizațiile societății civile locale din regiunile Cahul și Ungheni în promovarea egalității de gen și abilitării femeilor.

Rezultate așteptate:

 • Cel puțin 8 organizații ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni au capacități consolidate care contribuie la o implicare durabilă a actorilor locali interesați în promovarea culturii toleranței zero față de violență și în crearea unui climat în care atitudinile, convingerile și comportamentele abuzive să fie inacceptabile.
 • Cel puțin 8 organizații locale ale societății civile din regiunile Cahul și Ungheni aplică soluții inovatoare pentru abordarea egalității de gen și abilitării femeilor prin intermediul inițiativelor locale implementate cu suportul proiectului.

Grupul țintă al proiectului: 8 organizații locale ale societății civile (OSC) din raioanele Cahul și Ungheni. 

SCOPUL SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ SOLICITATE

Terre des hommes Moldova caută să contacteze un/o consultant/ă (grup de consultanți sau companie) (în continuare Prestatorul de servicii de consultanță) care să identifice cele mai bune practici în implementarea inițiativelor locale de către 8 organizații partenere Tdh din regiunile Cahul și Ungheni. 

În acest context, Prestatorul de servicii de consultanță va efectua un proces complex de documentare privind activitățile realizate de către partenerii locali în cadrul inițiativelor locale implementate cu suportul proiectului. Acest lucru va presupune intervievare a cel puțin 8 beneficiari şi a altor 1-2 surse relevante pentru fiecare inițiativă.

Elaborarea articolelor text va ține cont de cerințele de comunicare și vizibilitate pentru acțiunile externe ale UE, precum și instrucțiunile de branding și standardele de identitate ale UN Women și Tdh.

 

SARCINI, LIVRABILE ȘI INTERVAL DE TIMP:

În scopul realizării evaluării, Prestatorul de servicii de consultanță se va deplasa în comunități pentru a se întâlni cu cel puțin opt OSC-uri partenere din regiunile Cahul și Ungheni.

Nr.

Activitatea

Produse elaborate

Durata indicativă

1.

Activitate de documentare (interviuri cu beneficiarii și alți actori relevanți)

Interviuri cu beneficiarii/persoane cheie realizate pentru fiecare inițiativă

Septembrie 2022

2.

Elaborarea a două articole complexe care să insereze 8 istorii de succes / bune practici

8 istorii de succes identificate

2 articole elaborate

Septembrie – 15 Octombrie 2022

Toate livrabilele vor fi coordonate cu responsabilul de comunicare din cadrul Tdh Moldova și aprobate de către UN Women. Livrabilele furnizate  trebuie sa fie calitative, inovative și creative.

Recepționarea serviciilor: Se va întocmi și semna act de predare-primire a serviciilor.

Cerințe față de aplicanți:

 • Studii în domeniul jurnalismului, științelor sociale sau alte domenii relevante
 • Experiență de lucru de cel puțin 5 ani în domeniu
 • Abilități analitice și de cercetare bune pentru a identifica și a integra informații dintr-o varietate de surse
 • Experiență în elaborarea materialelor similare
 • Experiență de lucru cu organizațiile societății civile
 • Cunoașterea excelentă a limbii române

Pentru a aplica:

Aplicanții calificați sunt rugați să trimită:

 • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • CV-ul persoanei fizice sau al organizației/companiei ofertantului.
 • Oferta financiară în MDL, cu TVA 0 pentru persoanele juridice, și cu indicarea sumei brute pentru persoane fizice.

Dosarul urmează să fie transmis la adresa de email: veronica.pelivan@tdh.ch   

Data limită: 10 august  2022, ora 23:59

Vă rugăm să includeți la subiectul e-mailului „Aplicare: consultant bune practici”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069923408 sau la adresa de e-mail: veronica.pelivan@tdh.ch   

Tdh nu este în măsură să răspundă în mod individual fiecărui solicitant. Vor fi contactați doar candidații care au trecut preselecția.

Articol adaugat de: Veronica Pelivan