Concurs oferte comerciale nr. 0224TDH servicii consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale (termen limită extins)tender

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 27 mai 2024 (termen limită extins).

Asoсiaţia Obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie necomercială fondată în 1998 cu sediul în sat. Răzeni, r. Ialoveni. Misiunea asociației este de a implementa programe eficiente şi durabile pentru crearea oportunităţilor de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi incluziunea socio-profesională a tinerilor din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilităţi.

Informație generală

Asociația obștească „Eco-Răzeni” și Consiliul raional Ialoveni desfășoară acțiunea „YouthHUB Răzeni - AZI pentru un MÂINE mai bun!”, în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes - Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul și-a propus să co-creeze și să dezvolte capacitățile unui nou serviciu, incluziv de consiliere vocațională și ghidare în carieră pentru tinerii și tinerele din localitățile raionului Ialoveni în cadrul YouthHUB-ului Răzeni (Centrul de reintegrare socială a tinerilor). Respectiv, cel puțin 100 de tineri din raionul Ialoveni, inclusiv din categorii defavorizate, conștientizează potențialul lor vocațional și pașii de urmat pentru viitoarea lor carieră. 

Scopul concursului de oferte

Eco-Răzeni va contracta o companie sau un(o) expert(ă) independent(ă) care va presta servicii de consultanță (instruire și mentorat) pentru consolidarea competențelor profesionale ale personalului din cadrul Centrului de (re)integrare socială a tinerilor din raionul Ialoveni.

Obiectivul principal al serviciilor de consultanță este de a contribui la formarea și consolidarea capacităților personalului de înaltă calificare a serviciului în domeniul (re)integrării tânărului aflat în dificultate în societate, pentru ca aceștia să înfăptuiască cu succes schimbări calitative în diverse sfere ale vieții sociale ale beneficiarilor serviciului.

Pentru detalii consultați TERMENII DE REFERINȚĂ

Perioada de contractare: 27 mai – 07 iulie 2024, pentru un total de 12 zile de consultanță.

Dosarul de aplicare va conține:

a) CV-ul organizației / expertului(ei) independent(e) în care se vor specifica următoarele aspecte: portofoliul serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate ale personalului, date de contact, etc.;

b) Scrisoare de intenție în care se vor specifica următoarele aspecte: descrierea metodologiei, termenii de realizare pentru fiecare etapă, condițiile de plată și costul serviciilor în euro, onorariu pe zi (cu TVA la cota 0% – în cazul persoanelor juridice și cu toate taxele incluse – în cazul persoanelor fizice).

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):

1) Experiența generală – 15%

– Companie / expert(ă) cu cel puțin trei ani de activitate pe piața din Republica Moldova;

– Specializat(ă) în prestarea serviciilor de consultanță (instruire, mentorat) în domeniile tineret, asistență socială, alte domenii relevante;

– Experiență în elaborarea materialelor în domeniul consolidării capacităților personalului;

– Experienţă demonstrată în domeniul solicitat, cunoaşterea specificului sectorului de tineret la nivel regional și național va constitui un avantaj.

2) Experiența specifică – 20%

– Experienţă în realizarea și implementarea sarcinilor similare;

– Experienţă în prestarea serviciilor de consultanță pentru organizații necomerciale va constitui un avantaj;

– Experiență de lucru cu organizații internaționale și/sau agenții naționale ce implementează proiecte cu finanțare externă va constitui un avantaj.

3) Experienţa profesională, personalul cheie – 15%

– Personal calificat în realizarea angajamentelor (cu studii superioare și/sau calificări în domeniile aferente);

– Abilităţi excelente de predare, mentorat, evaluare și oferire de feedback;

– Cunoașterea specificului de lucru cu tinerii expuși riscului de excluziune socială.

4) Condițiile și termenii de livrare și plată – 10%;

5) Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ/calitate – 40%.

Dosarul de aplicare va fi completat în limba română și expediat la următoarea adresă: str. Ștefan cel Mare 87B, s. Răzeni, MD 7728, r. Ialoveni sau prin email la adresa: office@ecorazeni.md cu mențiunea ”Ofertă servicii consultanță MYCS”.

Termenul limită de expediere a ofertelor comerciale este 17 mai 2024 (termen limită inițial). Detalii pot fi obţinute telefonic la numărul 026873325, 079641243 (persoana de contact: Sergiu Gurău).

Doar compania/experții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu se vor evalua. Concursul de oferte comerciale se desfășoară în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri pentru achiziții și a Politicii anticorupție ale Asoсiaţiei Obştești “Eco-Răzeni”.

Compania/experții contractați ar trebui să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că serviciile prestate sunt concepute și desfășurate astfel încât să respecte și să protejeze drepturile și bunăstarea persoanelor și a comunităților implicate și să se asigure că activitatea este corectă și fiabilă din punct de vedere tehnic, este realizată într-un mod transparent și imparțial. Toate livrabilele care rezultă din această activitate vor fi proprietatea proiectului. Pentru informaţii suplimentare vizitaţi www.ecorazeni.md

Organizaţia noastră este recunoscută ca un actor activ în promovarea drepturilor omului în comunităţile din raionul Ialoveni, desfăşurând în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de ambele nivele, instituţiile de învăţământ, mass-media, structurile de tineret şi ong-urile activităţi de educaţie şi conştientizare a drepturilor omului de către opinia publică (campanii de sensibilizare a publicului larg, publicaţii, seminare, cursuri de instruire, concursuri, activităţi de educaţie neformală, program de granturi mici pentru tineri).

Din aprilie 2010, Eco-Răzeni în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni coordonează programul raional Fondul pentru Tineri Ialoveni (www.fondultinerilor.md). În decembrie 2012, asociaţia a fondat prima întreprindere socială în domeniul alimentaţiei publice din Republica Moldova – Floare de cireş SRL (www.floaredecires.org) în cadrul căreia activează două servicii sociale: instruirea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități și cantina de ajutor social. Organizaţia are nouă persoane angajate, dintre care șapte femei şi doi bărbaţi.

Asociaţia are în portofoliu peste 60 de proiecte implementate cu suportul Ambasadei SUA în Moldova, Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Fundaţiei Soros Moldova, Fondului Naţional pentru Democraţie (NED) din SUA, PNUD Moldova, Oficiului în Moldova al Băncii Mondiale, Fundaţiei Est-Europene Moldova, IM Swedish Development Partner, Organizației Internaționale pentru Migrație, Fundației LED Moldova, Fundației Konrad Adenauer, Primăriei orașului Viena, Ministerului Federal Austriac al Muncii, Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, Ministerului Mediului, Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Consiliului Raional Ialoveni, ș.a.