Licitație publică: Selectarea prestatorului (persoană fizică/juridică) în vederea elaborării unei soluții IT – platforme online de căutare open source pentru asistarea jurnaliștilor și analiștilor în realizarea evaluărilor și cercetărilor de integritate iLicitație publică: Selectarea prestatorului (persoană fizică/juridică) în vederea elaborării unei soluții IT – platforme online de căutare open source pentru asistarea jurnaliștilor și analiștilor în realizarea evaluărilor și cercetărilor de integritate i

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) anunță o licitație pentru identificarea unui prestator în vederea elaborării unei soluții IT – platforme online de căutare open source pentru asistarea jurnaliștilor și analiștilor în realizarea evaluărilor și cercetărilor de integritate independente în cadrul proiectului “Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție în Moldova – #Justice4Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova, implementat de IPRE în parteneriat cu IWPR.

Sarcinele prestatorului

Prestatorul selectat urmează să dezvolte o soluție IT – platformă online de căutare open source care va putea fi folosită de jurnaliști, analiști și alte persoane interesate în activitățile de cercetare independentă a integrității actorilor din justiție.

Platforma online de căutare va reprezenta un motor de căutare integrat bazat pe cuvinte cheie din informații publice disponibile în mediul online pe paginile web ale instituțiilor publice, mass-media și altor site-urile specializate (inclusiv paginile web ale Autorității Naționale de Integritate, instanțelor judecătorești, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procuratorii, ale instituțiilor media TV, radio și online, etc.). Interfața web a platformei va fi disponibilă pe o pagină web integrată pe site-ul proiectului https://ipre.md/justitie-pentru-moldova/

 1. Specificațiile tehnice de bază:
 1. Partea de backend a soluției IT;
 2. Interfața/pagina web (frontend) a platformei online disponibilă în limba română cu elemente de bază de căutare, inclusiv câmpul de căutare, criteriile de căutare, ghidul utilizatorului, informații despre proiect, politica cookies, de confidențialitate și protecția datelor. Interfața web de asemenea ar putea include soluții de suport bazată pe inteligență artificială integrată);
 3. Interfața web cu rezultatele în baza criteriilor primare de căutare.

Specificațiile tehnice detaliate ale platformei online urmează a fi definitivate de prestatorul selectat în cooperarea cu echipa de experți IPRE și IWPR la prima etapă a proiectului în baza metodologiei propuse de prestator la etapa concursului.

 1. Cerințe și funcționalități de bază:

Având în vedere că cerințele funcționale și nefuncționale ale sistemului dat pot fi implementate luându-se ca bază diferite platforme HARD şi SOFT (ceea ce implică costuri de elaborare şi întreținere diferite) se consideră oportună pentru realizarea proiectului alegerea exclusiv a soluțiilor software gratuite open source și open code cel mai frecvent utilizate de companiile ce oferă servicii de găzduire WEB care corespund întru totul termenilor de referință înaintați soluției IT.

Soluția IT elaborată va trebui să ofere instrumente dinamice și accesibile care vor permite gestiunea totală a paginii de frontend: de la structură până la conținut, într-o manieră exclusiv vizuală dinamică și automatizată. În acest sens trebuie proiectat și realizat un Sistem de Gestiune al Conținutului accesibil spre utilizare utilizatorilor cu cunoștințe de operator la calculator (Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox etc.).

Prestatorul selectat va realiza următoarele livrabile:

 • Specificațiile tehnice detaliate ale platformei online;
 • Platforma online de căutare open-source elaborată (soluția backend, interfața web în limba RO și RU și interfața cu rezultatele căutării);
 • Raportul de testare a funcționalității platformei online ;
 • Platforma online operațională lansată;
 • Servicii de suport tehnic și mentenanța a platformei pe o durată de minim 24 de luni cu posibilitate de extindere.

Criteriile de eligibilitate:

Prestatorul ofertant trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniu (e.g. dezvoltare site-uri, platforme, aplicații etc) minimă de 5 ani;
 • Prezentarea unui portofoliu cu lucrări similare efectuate;
 • Schița propunerii tehnce și plan pentru prezentarea lucrărilor/grafic de activități ținând cont de termenul limită al livrabilelor în conformitate cu termenii de referință;
 • Sunt eligibili prestatori (companii IT / echipe de dezvoltări IR / consultant IT) din Republica Moldova, România, precum și alte țări.

Procedura de depunere a ofertelor:

Ofertele pot fi înaintate de persoane juridice sau persoane fizice. Ofertele însoțite de o scrisoare de intenție vor fi trimise prin e-mail la procurari@ipre.md până la data de 17 decembrie 2023ora 23.59 Ora Chișinăului, și va include:

 1. Oferta tehnică:
 1. Date generale despre ofertant  și anume: denumirea, date de contact, site web, portofoliul de clienți mostre de lucrări similare efectuate, contacte a clienților, recomandări și alte date relevante despre ofertant;
 2. Curriculum vitae în cazul în care ofertantul este persoană fizică;
 1. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și CV-urile experților principali ai companiei care vor fi implicați în prestarea serviciilor;
 2. Schița propunerii tehnice cu un plan pentru prezentarea lucrărilor/grafic de activități ținând cont de termenul limită al livrabilelor în conformitate cu termenii de referință.
 1. Oferta financiară:

Oferta financiară (onorariul net) costul total al dezvoltării și mentenanței soluției în perioada de 24 luni indicată în EUR cu divizarea costurilor; calculate cu TVA 0% și NET pentru persoane fizice. Bugetul pentru dezvoltarea aplicației va fi vizibil separat de bugetul mentenanței aplicației. Compararea ofertelor financiare se va face în EUR. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în EUR la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

Mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate, dosarul de participare, detalii privind evaluarea ofertelor și criterii de selecții pot fi consultate în Termenii de Referință disponibili AICI.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la oferta selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Întrebările de clarificare și solicitările de informații suplimentare pot fi expediate prin e-mail dnei Ecaterina Popșoi, manager de proiect, la adresa: ecaterina.popsoi@ipre.md până la data de 15 decembrie 2023.