Anunț de achiziție: Servicii de Mentorat în cadrul Proiectului BizForwardChișinău, 15 Septembrie 2023

Achiziție publică Nr. NMFA/GFFO_Nr.9/23

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 septembrie 2023, ora 18:00

Subiect: Anunț Achiziții pentru Servicii de Mentorat în cadrul Proiectului BizForward

 

Stimați profesioniști în dezvoltarea afacerilor,

 

Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM), în cadrul proiectului "BizForward: Stimularea incluziunii economice și împuternicirea refugiaților și comunităților vulnerabile", finanțat de Consiliul Norvegian pentru Refugiați (NRC) și susținut generos de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe (NMFA) și Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei (GFFO), invită profesioniștii cu experiență în dezvoltarea afacerilor să prezinte oferte pentru servicii de mentorat.

 

Prin intermediul acestui apel pentru oferte, dorim să identificăm parteneri de încredere și experimentați care să ne ajute să îndeplinim obiectivele proiectului nostru prin furnizarea de servicii de mentorat de calitate. Scopul principal al acestui proiect este de a sprijini refugiații și comunitățile vulnerabile în dezvoltarea afacerilor și în accesarea resurselor disponibile, inclusiv granturi.

 

Căutăm profesioniști cu o vastă expertiză în domeniul afacerilor, capabili să ofere îndrumare personalizată și să ajute antreprenorii și inițiativele de afaceri să-și atingă potențialul maxim. Serviciile de mentorat trebuie să includă, dar nu se limitează la, următoarele:

 

 • Implementarea planurilor de afaceri.
 • Înregistrarea afacerii.
 • Oferirea asistenței pentru cei 20 de beneficiari ai granturilor pentru a se asigura de implementarea corectă a acestora.

Pentru a fi eligibil pentru acest contract, este esențial ca furnizorii de servicii de mentorat să aibă cunoștințe solide în domeniul afacerilor și să fie dispuși să lucreze cu refugiații și comunitățile vulnerabile. De asemenea, trebuie să fie capabili să adapteze mentoratul pentru a se potrivi nevoilor specifice ale beneficiarilor.

 

Obiectul achiziției: Obiectul achiziției constă în furnizarea serviciilor de mentorat specializat pentru dezvoltarea și susținerea planurilor de afaceri, înregistrarea afacerilor și asistența acordată atât persoanelor fizice care au dreptul de a practica activitatea de antreprenoriat, cât și persoanelor juridice, inclusiv celor 20 de beneficiari ai granturilor, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a acestora. Acest mentorat trebuie să vizeze creșterea succesului și durabilității afacerilor acestor beneficiari.

Cerințe minime de participare:

1. Eligibilitate legală

 Ofertanții trebuie să fie persoane fizice sau juridice înregistrate în Moldova și să fie conforme cu toate regulamentele și legile relevante din această țară.

 

2. Documente de înregistrare:

Furnizarea documentelor de înregistrare corespunzătoare, cum ar fi certificatele de înregistrare, înregistrarea fiscală și alte documente relevante care atestă statutul legal al ofertanților în Moldova.

 

3. Eligibilitatea participanților:

   a. Organizații sau firme de consultanță cu experiență în furnizarea serviciilor de mentorat pentru antreprenori sau tineri în domeniul afacerilor.

   b. Posibilitatea de a furniza mentorat în limba ucraineană/rusă sau într-o limbă înțeleasă de beneficiari.

   c. Experiență anterioară în lucru cu grupuri vulnerabile sau refugiați.

   d. Există posibilitatea de a angaja mentori sau consultanți cu cunoștințe și experiență relevante în dezvoltarea afacerilor, granturi și înregistrarea afacerilor.

4. Oferta tehnică și financiară:

   a. Propunere tehnică care să detalieze abordarea, metodele și resursele care vor fi utilizate pentru a oferi mentorat refugiatelor din Ucraina în dezvoltarea afacerilor lor.

   b. Buget detaliat care să includă toate costurile asociate furnizării serviciilor de mentorat, inclusiv costurile salariale, costurile administrative, materialele didactice etc.

   c. Stabilirea clară a costurilor pentru fiecare sesiune de mentorat sau serviciu oferit.

5. Experiență și referințe:

   a. Furnizarea unor referințe din proiecte similare sau experiență relevantă în furnizarea serviciilor de mentorat și dezvoltare a afacerilor.

   b. Dovezi ale abilității de a livra rezultate tangibile pentru beneficiarii anteriori.

6. Durata și calendarul de implementare:

   a. Stabilirea clară a perioadei de implementare a serviciilor de mentorat și a numărului de sesiuni planificate pentru fiecare beneficiar.

   b. Calendarul detaliat al activităților și termenelor limită ale proiectului.

 

7. Raportarea și monitorizarea:

   a. Furnizarea unui plan de monitorizare și evaluare care să includă indicatori de performanță și modalități de raportare a progresului către autoritatea contractantă.

   b. Furnizarea unor mecanisme de raportare transparente pentru beneficiari.

Termeni și Condiții:

 • Durata Contractului: Contractul va avea o durată de 2 luni, fără posibilitate de prelungire.
 • Costuri: Costurile serviciilor de mentorat vor fi discutate și stabilite în funcție de cerințele specifice ale fiecărui beneficiar și vor fi incluse în contractul individual cu fiecare beneficiar.
 • Raportare: Furnizorii de servicii de mentorat vor furniza rapoarte regulate de progres către Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM) pentru a evalua și monitoriza implementarea și impactul serviciilor oferite.
 • Evaluare: Furnizorii vor fi evaluați pe baza performanței lor în funcție de criterii specifice, inclusiv gradul de satisfacție a beneficiarilor și atingerea obiectivelor stabilite.
 • De asemenea, se apreciază și se iau în considerare certificările naționale sau internaționale în domeniul mentoratului și consultanței ca un plus la calificările candidaților.
 • Competențe Avansate în Limba Rusă: Candidații trebuie să aibă cunoștințe solide în limba rusă. Comunicarea eficientă în limba rusă este esențială pentru a asigura o colaborare eficientă cu beneficiarii.
 • Expertiză în Domeniul Afacerilor și Cunoașterea Legislației Aferente: Candidații trebuie să ofere experți cu cunoștințe solide în domeniul afacerilor. Trebuie să fie capabili să furnizeze consultanță privind legislația aplicabilă refugiaților, inclusiv înregistrarea afacerilor în Republica Moldova.
 • Infrastructură Fizică și Platformă Online: Candidații trebuie să aibă o locație fizică (birou sau sediu) pentru întâlniri în persoană cu beneficiarii. Trebuie să ofere o platformă online dedicată pentru sesiuni de mentorat online, asigurând accesibilitate și flexibilitate pentru toți beneficiarii, indiferent de locația acestora.

Acești termeni și condiții reprezintă baza contractului și vor fi discutați și conveniți în detaliu cu furnizorii selectați în timpul procesului de achiziție.Documentele obligatorii pentru depunerea unei oferte urmează a fi depuse într-un singur fișier PDF, denumit cu numele organizației dvs. urmat 'BizForward Mentoring Services

Pentru a primi documentația de ofertă, persoanele interesate trebuie să trimită un email, indicând numărul licitației și subiectul mesajului. Aplicațiile incomplete sau aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

 Adresa pentru depunerea ofertelor și a întrebărilor:

E-mail: proiecte.afam@gmail.com

Telefon: 076767670

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 29 septembrie 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare:

 • Procedura de achiziție este supusă reglementărilor legale ale Republicii Moldova privind achizițiile publice.
 • AFAM își rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau de a anula procedura de achiziție fără a furniza justificări.

Echipa Asociației Femeilor Antreprenoare din Moldova (AFAM)