Solicitare de oferte pentru achiziția serviciilor de cateringIntroducetiAsociația Obștească  „DEMOS” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului  NIN - Ukrainian Refugee Support and Winterisation Programme in the Republic of Moldova” finanțat de NiN, ADA, Caritas Austria a serviciilor de catering necesare pentru alimentarea refugiaților cazați în Centrul de plasament temporar pentru refugiați din mun. Edineț, în limita condițiilor prevăzute în Anexa nr.1 (descărcați).

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova specializate în prestarea serviciilor de alimentație publică.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Plata pentru servicii va fi efectuată în 2 tranșe:

1) în avans – 50% din suma contractului, timp de 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului,

2) 50% - timp de 3 zile lucrătoare după semnarea documentelor ce confirmă recepția finală a serviciilor.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Anexei nr.2  și va conține următoarele informații:

1. Informații despre ofertant (denumirea companiei / numele, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile);

Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice, autorizația sanitară de funcționare;

2. Suma ofertei, în Lei Moldovenești.

  • Condiții de livrare a bunurilor: da/nu (se va indica locul livrării: Alexandru cel Bun, 18 „B”, Centrul de servicii pentru refugiați, mun. Edineţ).

3. Lista serviciilor oferite, descrierea și condițiile aferente, inclusiv:

  • specificații ale serviciilor oferite;
  • cantitatea (se indică cantitatea care poate fi livrată în termenele de realizare);
  • prețul pentru fiecare articol în parte, per unitate și total (cu indicarea sumei cu TVA);
  • Termeni de prestare a serviciilor.

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 10 august 2023, orele 17:00.

Oferta va fi depusă personal într-un plic, cu menţiunea  „Oferta comercială. Servicii catering” la sediul AO „DEMOS”, adresa: str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, Centrul „Alternativa”, mun. Edineţ (pe teritoriul stadionului orășenesc) sau expediată la adresa electronică ngo.demos@gmail.com  cu menţiunea  „Oferta comercială. Servicii catering”.

Informații suplimentare și precizări puteți obține la numărul de telefon 069015176.