Cerere de exprimare a interesului: Training cu studenții privind consolidarea motivației pentru angajare în școală și realizarea carierei didacticeCERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice”

 

Nr Acord subfinanțare MD-MOED- 6542-ASF-U-09 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-STATEUNI-354226-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Training cu studenții privind consolidarea motivației pentru angajare în școală și realizarea carierei didactice.

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectul învățământului superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială, Universitatea de Stat a obținut subproiectul „Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice” și respectiv a semnat contractual de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat din Moldova își propune dezvoltarea unui sistem eficient de educație pedagogică prin prisma metodologiei axate pe  un  parteneriat consolidat cu școala (Cluster educațional/ Education cluster), prin utilizarea modelului: de la practică spre teorie, care deschide noi perspective în sens profesional.

Astfel, configurarea unui nou model de formare a cadrelor didactice prin consolidarea eforturilor reprezentanților sistemului de învățământ general și sistemului de învățământ superior prin crearea Clusterului Educațional în incinta USM, care va redimensiona și consolida eforturile actorilor cheie în formarea profesorilor prin utilizarea modelului: de la practică la teorie prin crearea unui centru polivalent „Education Cluster” va integra într-un spațiu comun mai multe medii educaționale după cum urmează: 4 săli multifuncționale; 3 laboratoare; 1 centru de dezvoltare profesională în educație; 1 spațiu de co-working.

Crearea hubului educațional va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței studenților de la Domeniul Educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii.

Serviciile de instruire constau înrealizarea activităților de training cu studenții anului absolvent, circa 300 studenți. Training-ul se va realizaîn 10 grupuri a câte 30 studenți absolvenți, cu o durată totală formării 20 zile.

 • - iunie 2023 – 2 grupuri (60 studenți absolvenți);
 • - martie-mai 2024 – 8 grupuri (240 studenți absolvenți);

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web:  https://usm.md/?page_id=20098

Universitatea de Stat din Moldova invită consultanții eligibili  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de realizare a activităților de training cu studenții anului absolvent, privind consolidarea motivației pentru angajarea în școală și realizarea carierei didactice.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificarea necesară și experiența relevantă pentru a presta serviciile de realizare a activităților de training, privind consolidarea motivației pentru angajarea în școală și realizarea carierei didactice.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • studii superioare în domeniul  Științe ale educației sau domenii conexe;
 • experiență de cel puțin de 5 ani în prestarea serviciilor de formare, activități de training în domeniul Științe ale educației sau domenii conexe;
 • experiență demonstrată în elaborarea programelor de training;
 • cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă studenții în procesul de angajarea în școală și realizarea carierei didactice;
 • abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser;
 • cunoștințe excelente de comunicare în limba română sau engleză (atât scrisă cât și vorbită);
 • flexibilitate și abordări inovative în aplicarea strategiilor de formare/instruire;
 • abilități de lucru în echipă și gestionarea echipelor în procesul de training.

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 8:00-17:00, Birou nr. 109, Bloc Central USM,  str. Alexe Mateevici nr. 60, tel. 067560420, tatiana.sorocean@usm.md

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV, și cel puțin două scrisori de recomandare aferente. La solicitarea beneficiarului se va prezenta dovada studiilor /stagiilor de instruire și formare privind conceptualizarea și realizarea trainingurilor, sau experiența relevantă în domeniu.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la  data de: 16 iunie 2023, ora 15:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: Chișinău, str. Alexe Mateevici nr.60

Tel/fax: 022241240

E-mail: tatiana.sorocean@usm.md

 

Semnătura Managerului de proiect

Otilia Dandara

Universitatea de Stat din Moldova

Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice”

 

Nr. Referinţă:  MD-STATEUNI-354226-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Expert național/internațional pentru realizarea activităților de training cu studenții anului absolvent privind consolidarea motivației pentru angajarea în școală și realizarea carierei didactice.

 1. Informații generale despre proiect

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor Ministerul Educației și Cercetării a semnat cu Universitatea de Stat din Moldova acordul de subfinanțare a subproiectului Valorificarea parteneriatului consolidat școală-universitate „Cluster educațional” în formarea cadrelor didactice”

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat din Moldova va contribui la dezvoltarea unui sistem eficient de educație pedagogică prin prisma unor noi accente metodologice axate pe un parteneriat aconsolidat cu școala.

Astfel, configurarea unui nou model de formare a cadrelor didactice prin consolidarea eforturilor reprezentanților sistemului de învățământ general și sistemului de învățământ superior prin crearea Clusterului Educațional în incinta USM, care va redimensiona și consolida eforturile actorilor cheie în formarea profesorilor prin utilizarea modelului: de la practică la teorie prin intermediul unui centru polivalent „Education Cluster” va integra într-un spațiu comun mai multe medii educaționale: 4 săli multifuncționale; 3 laboratoare; 1 centru de dezvoltare profesională în educație; 1 spațiu co-working.

Crearea hubului educațional va contribui la sporirea calitativă și cantitativă a performanței studenților de la Domeniul Educație și îmbunătățirea angajării în câmpul muncii.

Proiectul propus este orientat spre atingerea a 3 Obiective specifice după cum urmează:

O.1.  Modernizarea  resurselor necesare pentru asigurarea condițiilor atractive pentru viitoarele cadre didactice.

O.2. Sporirea numărului de studenți înscriși la programele de licență și master a programelor specificate în punctul A2.3 a prezentei aplicații și îmbunătățirea procesului de aliniere a sistemului de învățămînt superior la cerințele pieței de muncă.

O.3. Consolidarea cooperării cu reprezentanţii pieiţii muncii pentru a creşte capacitatea de absorbţie a absolvenţilor programelor de către piaţa muncii.

 1. Obiectivul  sarcinii

Obiectivul principal al sarcinii este: formarea studenților anului absolvent privind consolidarea motivației pentru angajarea în școală și realizarea carierei didactice

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • - Conceptualizarea și coordonarea cu Beneficiarul a programului de instruire;
 • - Elaborarea și coordonarea materialele – suport necesare în procesul de instruire de instruire;
 • - Organizarea și desfășurarea activitățile de instruire a studenților privind consolidarea motivației de a se angaja în școală;
 • - Oferirea suportului metodologic în elaborarea programului de carieră;
 • - Prezentarea raportului final de activitate în care se vor descrie serviciile acordate și va completa un act de primire-predare a serviciilor;
  1. Durata sarcinii:

Realizarea sarcinii este preconizată pentru perioada iunie 2023 (etapa I) și martie-mai 2024 (etapa II)

 

Sarcini, activități, livrabile

Volum de lucru

Termen de realizare

Conceptualizarea, coordonarea programului de instruire și a materialelor-suport

Maxim 2 zile

iunie 2023

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 1

1 zi

iunie 2023

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 2

1 zi

iunie 2023

Raport  de activitate pentru activitățile realizate în anul 2023

1 zi

iunie 2023

Sarcini, activități, livrabile

Volum de lucru

Termen de realizare

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 3

1 zi

martie 2024

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 4

1 zi

martie 2024

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 5

1 zi

martie 2024

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 6

1 zi

martie 2024

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 7

1 zi

martie 2024

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 8

1 zi

martie 2024

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 9

1 zi

aprilie 2024

Organizarea și desfășurarea activităților de formare a studenților. Grupul nr. 10

1 zi

aprilie 2024

Oferirea de suport metodologic în elaborarea a cel puțin un test de evaluare cu ajutorul instrumentelor studiate (1 zi follow-up) Grupul nr. 3

1 zi

aprilie 2024

Oferirea de suport metodologic în elaborarea a cel puțin un test de evaluare cu ajutorul instrumentelor studiate (1 zi follow-up) Grupul nr. 4

1 zi

aprilie 2024

Oferirea de suport metodologic în elaborarea a cel puțin un test de evaluare cu ajutorul instrumentelor studiate (1 zi follow-up) Grupul nr. 5

1 zi

aprilie 2024

Oferirea de suport metodologic în elaborarea a cel puțin un test de evaluare cu ajutorul instrumentelor studiate (1 zi follow-up) Grupul nr. 6

1 zi

aprilie 2024

Oferirea de suport metodologic în elaborarea a cel puțin un test de evaluare cu ajutorul instrumentelor studiate (1 zi follow-up) Grupul nr. 7

1 zi

aprilie 2024

Oferirea de suport metodologic în elaborarea a cel puțin un test de evaluare cu ajutorul instrumentelor studiate (1 zi follow-up) Grupul nr. 8

1 zi

aprilie 2024

Oferirea de suport metodologic în elaborarea a cel puțin un test de evaluare cu ajutorul instrumentelor studiate (1 zi follow-up) Grupul nr. 9

1 zi

 mai 2024

Oferirea de suport metodologic în elaborarea a cel puțin un test de evaluare cu ajutorul instrumentelor studiate (1 zi follow-up) Grupul nr. 10

1 zi

mai 2024

Raport final de activitate

1 zi

mai 2024

 

 1. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

 

Experiență generală: 30 puncte

 • Studii superioare domeniul Științe ale educației sau domenii conexe
 • Experiență de cel puțin de 5 ani în prestarea serviciilor de formare și activități de training în domeniul Științe ale educației sau domenii conexe;
 • Abilități de lucru în echipă și gestionarea echipelor în procesul de training

Corespunderea cu sarcinile proiectului:30 puncte

 • Experiență demonstrată în elaborarea programelor de training;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă studenții în procesul de angajarea în școală și realizarea carierei didactice
 • Flexibilitate și abordări inovative în aplicarea strategiilor de formare/instruire

 

Limbă și experiență: 10 puncte

 • Cunoștințe excelente de comunicare în limba română sau engleză (atât scrisă cât și vorbită)
 • Abilități avansate de utilizare a calculatorului, în special procesare text și utilizare browser

 

 

 1. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul va raporta: Consultantul/expertul contractat va coordona activitatea cu managerul și asistentul de subproiect.

 

Aranjamente instituționale: Instituția va pune la dispoziția Consultantului o sală dotată cu calculator și cu tablă interactivă, cu acces la internet și alte materiale necesare.

 1. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite Universității de Stat din Moldova. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Univiersității de Stat din Moldova.

 • 8 Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

 

Semnătura Managerului de proiect

Otilia Dandara