Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina solicită oferte de prețuri pentru elaborarea strategiei de comunicare sensibilă la gen și dizabilitate și a planului de implementare a acesteia pentru 3 aniAsociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina (în continuare ASCHF din Peresecina)  implementează proiectul ”Împuternicire organizațională în promovarea egalității de gen și a drepturilor persoanelor cu dizabilități” în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Organizațiile Societății Civile, implementat de Oficiul de țară al UN WOMEN Moldova.

Proiectul se axează pe împuternicirea ONG-ului la nivel regional în elaborarea și implementarea serviciilor, proiectelor și programelor sociale de sprijin pentru persoane cu dizabilități și refugiați și protejarea drepturilor acestora, îmbunătățirea proceselor organizaționale și dotare cu echipamente în scopul consolidării organizației din perspectivă instituțională și consolidarea capacităților personalului privind implementarea inițiativelor de prestare asistenței calitative în lucrul cu persoanele cu dizabilități și refugiate.

În acest context, ASCHF din Peresecina solicită oferte de prețuri de la consultanți/consultante sau companii de comunicare pentru elaborarea unei strategii de comunicare sensibilă la gen și dizabilitate și a planului de implementare a acesteia pentru 3 ani, conform Termenilor de referință.

Elaborarea strategiei și a planului de implementare se vor realiza în cadrul unor ateliere de lucru, împreună cu membrii asociației, în perioada Mai-Iunie 2023.

Persoanele și companiile interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul (personal sau corporativ), cu evidențierea experienței în domeniul relevant;
  • Oferta financiară elaborată conform Anexei din Termenii de referință.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de email: causaa2007@yahoo.com cu indicarea ”Ofertă Consultanță ASCHF în linia de subiect.

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 10 Mai 2023, ora 18:00

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon:

Ana Rachieru, Coordonatoare de proiect

Telefon: 069136752; Email: causaa2007@yahoo.com

 

 Atenție! Pentru a descărca termenii de referință în format PDF [CLICK AICI]

Articol adaugat de: ASCHF din Peresecina
Alte articole de la acest autor: