Licitaţie deschisă pentru achiziţia unui automobilLicitaţie

În cadrul proiectului „Assistance, Integration, Resilience (AIR)” implementat de Asociația Obștească „DEMOS”, finanțat de Mercy Corps, este preconizată achiziția unei unități de transport pentru Asociația Obștească „DEMOS”, care este responsabilă să ofere servicii și sprijin umanitar refugiaților din Ukraina și persoanelor vulnerabile din regiunea de nord a  Republicii Moldova.

În acest sens, solicităm oferte pentru: Automobil (5 locuri, cutie automată) – 1 unitate.
Unitatea de transport trebuie să fie nouă (anul producerii 2022 – 2023).

Data lansării concursului:

19 aprilie 2023; ora 12:00

Termenul limită de prezentare a dosarului:

24 aprilie 2023, ora 17:00

Procedura de achiziție:

Licitație Deschisă

Tipul contractului:

Contract de furnizare bunuri

Dosarul de aplicare va cuprinde oferta tehnică și financiară. Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.


Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: ngo.demos@gmail.com  

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.


Întrebări referitoare la Caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor pot fi adresate 


Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mailla adresa e-mail: ngo.demos@gmail.com, până la data de 24 aprilie 2023, ora 17:00.

Anexele următoare care reprezintă dosarul de concurs sunt disponibile pentru descărcare AICI:
1. Scrisoare de invitație_02MC
2. Instrucțiune pentru ofertanti_02MC
3. Caiet de Sarcini_02MC
4. Formularul A. Oferta tehnica_02MC
5. Formularul B. Oferta financiara_02MC