ProEntranse solicită oferte comerciale pentru mobilier de birou (Vorniceni)ProEntranse solicită oferte comerciale pentru mobilier de birou (Vorniceni)

Cadrul general

AO “ProEntranse” este o organizație cu impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, fiind o unitate de asistență şi instruire ce oferă servicii de analiză, expertiză și ghidare atât pentru mediul antreprenorial cât și pentru autorități publice locale din Republica Moldova.

ProEntranse, începând cu luna Ianuarie 2023, pe o perioadă de 6 luni, va implementa activitățile din cadrul proiectului „Transparență Decizională – Dezvoltare Locală la Vorniceni și Micleușeni!”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului EU4Accountability Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova  și implementat de un consorțiu format din trei organizații: Asociația Europeană pentru Democrație Locală ALDA East, European Partnership for Democracy #EPD și Organizația neguvernamentală cehă People in Need Moldova.

În această ordine de idei, pentru buna desfășurare a activităților din cadrul proiectului, ProEntranse lansează tenderul de achiziții a mobilierului de birou necesar pentru sala de ședințe a Consiliului Local din Vorniceni, conform listei de mai jos:

  • Masă modulară pentru 20 persoane;
  • Masă pentru prezidium pentru 4-5 persoane;
  • Tribună pentru discursuri;
  • Fotolii – 4 buc;

Scopul 

Scopul acestei solicitări de oferte comerciale este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie ce va prezenta oferta tehnică și de preț conform Anexei nr. 1.

Criterii de selecție a companiei:

La selectarea, iar ulterior contractarea companiei ce va livra mobilierul de birou solicitat, criteriile de mai jos vor fi considerate:

  • Experienţa companiei (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe);
  • Disponibilitatea mobilierului de birou solicitat în stocul companiei;
  • Oferta de preț;
  • Perioada de livrare a bunurilor;

Dosarul de aplicare trebuie să conțină Formularul de Aplicare (Anexa nr. 1) completat integral, cu semnătura și ștampila persoanei responsabile.

IMPORTANT: Oferta de preț nu trebuie să includă TVA (TVA 0).

Data limită de depunere a ofertelor comerciale este: 31 Martie 2023, inclusiv.

Oferta comercială cu mențiunea – Ofertă comercială pentru mobilier de birou – se va expedia prin poşta electronică proentranse@gmail.com.