CRJM anunță concurs de selectare a unei/unor agenții în vederea realizării unei campanii de promovare 1. Prezentare generală:

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit, independentă, neafiliată politic, care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova prin activități de cercetare, monitorizare și advocacy. CRJM promovează justiția independentă, eficientă și responsabilă, mecanismele anticorupție eficiente, respectarea drepturilor omului și un mediu prielnic pentru societatea civilă și democrație.  În aceste domenii noi identificăm problemele cu impact sistemic, propunem soluții, le aducem pe agenda publică,  reacționăm la abuzuri și mobilizăm parteneri pentru schimbări în bine.

 1. Scopul concursului:

CRJM solicită oferte de la agenții media din Republica Moldova pentru organizarea unei campanii de promovare a mecanismului de desemnare 2%. Desemnarea procentuală este o formă de susținere indirectă oferită de către stat sectorului non-profit și o oportunitate prin care plătitorii de impozite participă la gestionarea banului public, spunându-i  statului ce să facă și încotro să meargă 2% din impozitul său.

Obiectivul acestei campanii de promovare este de a informa cetățenii Republicii Moldova, plătitori de impozite pe venit, despre oportunitatea de a transfera 2% din impozit către o organizație a cărei activitate vor să o susțină.

Campania de promovare a mecanismului 2% va fi realizată în cadrul proiectului Regional Technical Assistance to Build Civil Society Capacities, EaP, implementat cu suportul Uniunii Europene de către GDSI Limited în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova.

Compania/ile selectată/e va/vor presta serviciile contractate în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți în perioada martie – aprilie 2023.    

 • Sarcina tehnică față de Prestator:

Compania/ile selectată/e va/vor asigura următoarele livrabile:

 • Lot 1 - Promovarea mecanismului 2% prin difuzarea spoturilor sociale la posturi TV și radio
 1. Promovarea spotului video elaborat de beneficiar (în română și subtitrat în rusă) cu durata de aproximativ 45 sec., la minim 2 posturi TV (cel puțin 1 post cu acoperire națională și 1-2 posturi cu acoperire regională) - minim 60 de apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și minim 1 difuzare în off-time, în perioada martie-aprilie 2023.
 1. Promovarea spotului audio (în română și rusă) cu durata de 30 sec., la minim 2 posturi radio (cel puțin 1 post cu acoperire națională), minim 60 de apariții per total, cu minim 1 difuzare în prime-time și 1 difuzare în off-time, în perioada martie-aprilie 2023.
 • Lot 2 – Promovarea mecanismului 2% în mediul online. Promovarea unui spot video social elaborat de beneficiar privind mecanismul 2% cu durata de 45 sec (în limba română și subtitrat în rusă):
 1. Promovare pe rețele de socializare:
  • pe rețeaua de socializare Facebook (cel puțin 100 000 de vizualizări);
  • pe rețeaua de socializare Instagram (cel puțin 100 000 de vizualizări);
  • în Youtube (nr. de vizualizări poate fi propus de agenție);
  • pe alte platforme / surse media online, la sugestia prestatorului (cel puțin 100 000 de vizualizări în total).
 1. Plasarea directă unui banner electronic elaborat de beneficiar, disponibil în limbile română și rusă, pe civic.md și cel puțin 7 portaluri online/platforme relevante, cu acoperire la nivel național și regional, orientate spre publicul vorbitor de limba română și limba rusă (de ex. Newsmaker.md, Point.md, Ungheni.md, Stiri.md ș.a.).
 1. Promovarea prin Google Ads.

Serviciile de promovarea menționate sub Lotul 2 vor fi prestate în perioada martie-aprilie 2023, iar livrarea reclamei se va face exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.

Indicatorii de mai sus nu au caracter obligatoriu. Numărul de apariții, difuzări și numărul de surse media solicitate ar putea fi modificat în funcție de costuri / buget  disponibil și necesități.

 1. Oferta de participare la concurs

Oferta urmează să fie datată și semnată de către agenția ofertantă și expediată prin e-mail la: applications@crjm.org până la data de 23 februarie 2023, ora 15.00 și va include:  

 1. Certificatul de înregistrare/ extrasul din Registrul de Stat al companiei.
 2. O scrisoare de intenție în care se va menționa:
 • prezentarea generală a agenției;
 • o listă scurtă a clienților anteriori (minim 3);
 • numărul preliminar de persoane care vor fi abordate prin intermediul campaniei de promovare, inclusiv platformele / sursele media online folosite.
 1. Planul media de implementare a campaniei de promovare (max. 1 pagină).
 1. Oferta financiară (completată în conformitate cu Modelul Excel). Prețurile vor fi indicate în EURO, inclusiv TVA, pentru fiecare poziție separat. Compararea ofertelor financiare se va face în EURO. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Ofertele pentru promovări în mediul online vor indica expres bugetul destinat spre achitarea pe platformele de promovare și comisionul prestatorului. Ofertele financiare prezentate în cadrul prezentului concurs vor fi ajustate pentru implementarea unei companii sociale.
 1. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), agenția se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului.

Companiile ofertante pot să participe în concurs pentru unul sau ambele loturi menționate mai sus.

 1. Evaluarea și criteriile de selecție

Companiile ofertante trebuie să corespundă următoarelor criterii formale:

 • Să fie o entitate înregistrată în conformitate cu legislația Republicii Moldova, independentă și echidistantă.
 • Să aibă experiență dovedită în domeniul de promovare a campaniilor sociale la TV, radio și în mediul online;
 • Să asigure implementarea serviciilor direct, fără a subcontracta alți presttaori pentru prestarea serviciilor de promovare.

 

Etapa 1:  Evaluarea formală

La prima etapă toate dosarele vor fi evaluate din punct de vedere formal pentru a stabili dacă a fost depus pachetul de documente complet, conform termenilor de referință, inclusiv dacă ofertantul întrunește criteriile formale de selecție..

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice 

La a doua etapă de evaluare, oferta tehnică va fi analizată de către membrii comisiei de achiziții. Metoda cumulativă va fi aplicată la această etapă, iar pentru fiecare criteriu vor fi acordate punctaje după cum urmează:

Criteriu de evaluare

Punctaj

Experiența agenției ofertante în promovarea campaniilor sociale la TV, radio și în mediul online;

25

Planul media de implementare a campaniei de promovare;

35

Reputația și imaginea agenției ofertante

15

Reputația și relevanța platformelor online propuse pentru organizarea campaniei de promovare;

25

TOTAL – oferta tehnică

100

Doar ofertele care vor acumula minim 75 de puncte la evaluarea ofertelor tehnice vor fi calificate pentru următoarea etapă de evaluare.

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Toate ofertele care au acumulat minim 75 puncte la evaluarea tehnică vor fi calificate pentru evaluarea financiară. Prețul oferit de către companiile participante trebuie să fie unul competitiv cu respectarea raportului preț-calitate.

Cea mai mică ofertă financiară calificată în concurs va primi scorul de 100 de puncte, iar pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: (valoarea ofertei minime / valoarea ofertei evaluate)*100.

Concluzia evaluării ofertelor:

La determinarea punctajelor finale, scorul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 80%, iar pentru oferta financiară – 20%, astfel Punctajul Final = Scor oferta tehnică*0,80 + scor oferta financiară*0,20.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la oferta selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 843601 sau la adresa de e-mail: applications@crjm.org.

Notă: CRJM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.

CRJM este o organizație care promovează incluziunea și diversitatea. Noi valorificăm diferențele, promovăm egalitatea și abordăm frontal comportamente discriminatorii, astfel consolidând capacitatea organizațională. Toate companiile și/sau persoanele fizice calificate sunt încurajate să aplice. Noi nu discriminăm în funcție de dizabilitate, rasă, culoare, etnie, gen, religie, orientare sexuală, vârstă, stare civilă, statut parental sau orice alt criteriu protejat prin lege. Toate aplicațiile recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.