Solicitare producție a spoturilor videoIP Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică solicită oferte de prețuri pentru producția a spoturilor video în domeniul educației incluzive.

Achiziția are loc în cadrul Proiectului ”Dezvoltarea unui nou program și promovarea educației incluzive în Republica Moldova”, în baza Acordului încheiat între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și UNICEF, implementat de Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică cu sprijinul financiar al UNICEF.

Educația incluziva estecontextul de asigurarea egalității de șansepentru toți copiii. Principiul fundamental alşcolii incluzive este că toţi copiii trebuie să înveţe împreună,ori de câte ori este posibil, indiferent de ce dificultăţisau diferenţe pot avea. Şcolile incluzive trebuiesă recunoască şi să răspundă necesităților diverse aleelevilor.Eliminarea discriminării intre oameni trebuie să înceapă cu eliminarea discriminării în educaţie. Din această perspectivă, definirea incluziuniipoate fi concretizată prin următoarele caracteristici: • recunoaşterea nevoii naturale a tuturor oamenilor de a aparţine unei societăţi; • existenţa beneficiilor pentru toată lumea, dacă toţi copiii sintincluşi in şcoală; • şcolile generale sânt centre educative ale comunităţilorşi promoveazărelaţii de colaborare reciprocă. Spoturile video vor contribui la formarea de atitudini si sensibilizare.

Sarcina tehnică pentru ofertanți:

  • Producția a 6 video în limba română, cu subtitrare în limbile engleză și rusă, cu o durată de până la 1 minut;
  • Filmarea materialului video, în baza scenariul agreat de solicitant, locația filmărilor poate va fi atât în Chișinău, cât și în alte regiuni ale țării;
  • Montarea materialului filmat;
  • Livrarea produselor în termenul stabilit la contractarea serviciilor.

Cerințe față de ofertanți:

  • Experiență în domeniul prestării serviciilor de producție video de cel puțin 3 ani;
  • Experiență specifică în realizarea spoturilor video pentru proiectele sociale;
  • În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Oferta ștampilată și semnată trebuie să indice preţul în MDL la serviciile solicitate, cât și următoarele date: datele de contact ale companiei; persoana responsabilă și datele de contact ale acesteia; rechizitele bancare ale companiei; certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.

Ofertele vor fi calculate și prezentate cu TVA la cota 0%.

Termen limită de depunere a ofertelor este 21 noiembrie 2022, ora 10.00

Ofertele pot fi expediate în format electronic la adresa craprm@gmail.com

Persoana de contact: Ala Odagiu 022595277


telegram