A.O. „Social-Asist” anunță repetat contractarea serviciilor de la experți care au experiență în a instrui cadrele didactice/părinți în utilizarea Ludotecii în procesul educaționalTERMENI DE REFERINȚĂ

Contractarea serviciilor de la experți care au experiență în a instrui cadrele didactice/părinți în utilizarea Ludotecii în procesul educațional

 

Poziția: Consultant cu experiență în dezvoltarea serviciului de Ludotecă

Angajator: Asociația Obștească „Social-Asist”

Proiectul „Ludoteca – un serviciu socio-educațional de incluziune a copiilor de vîrstă preșcolară” din Cocieri, r. Dubăsari  este implementat de AO „Social-Asist” din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

 

AO „Social-Asist” este o organizație apolitică, non-profit, de utilitate publică și a fost fondată în a.2016. Aceasta își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul raionului Dubăsari.

Misiunea organizației este de a îmbunătăți condițiile sociale în localități, de a promova drepturile persoanelor cu dizabilități, de a susține familiile cu copii aflați în situații de risc și incluziunea socială a acestora.

Începând cu luna noiembrie 2021, AO „Social-Asist” a demarat implementarea proiectului „Ludoteca – un serviciu socio-educațional de incluziune a copiilor de vîrstă preșcolară” din Cocieri.

Scopul proiectului este crearea unui serviciu socio-educațional Ludoteca prin facilitarea incluziunii socio-educaționale a copiilor în instituția preșcolară din c.Cocieri.

Unul dintre obiectivele proiectului presupune „Organizarea instruirilor pentru educatorii grădiniței și părinți în utilizarea Ludotecii în procesul educațional pentru prevenirea stigmatizării și discriminării copiilor cu CES”. În acest sens, AO „Social-Asist”, contractează consultant, care va avea următoarele sarcini:

 • ✔ Elaborarea și livrarea a 2 cursuri de instruire a cîte 3 zile fiecare (unul pentru cadrele didactice și unul pentru părinți) – utilizarea Ludotecii în procesul educațional pentru prevenirea stigmatizării și discriminării;
 • ✔ Seminar de instruire de 4 zile pentru cadrele didactice din grădiniță cu tematica – organizarea activităților pentru copii alolingvi, copii cu probleme de comportament, dificultăți de relaționare și vorbire;
 • ✔ Seminar de instruire de 2 zile pentru părinți „Ludoterapie pentru părinți. Metode alternative și jocuri ale copiilor și părinților”.

`

Activitățile sunt planificate pentru perioada August – Septembrie 2022 și este estimat un volum de 17 zile de lucru. Activitățile vor fi implementate în coordonare cu directorul de proiect.

Nr.

Sarcini

Perioada

Produse

Număr zile

 1.  

Elaborarea chestionarului și aplicarea asupra cadrelor didactice și părinților pentru a identifica nevoile care necesită a fi abordate în cadrul cursurilor de instruire. Întocmirea raportului de identificare a nevoilor.

August 2022

Chestionare aplicate

2 zile

 1.  

Elaborarea agendelor și materialelor pentru programele de instruire al cadrelor didactice/părinților.

August 2022

Agende și materiale elaborate

2 zile

 1.  

Elaborarea și organizarea cursurilor de instruire pentru cadrele didactice și părinți care se vor axa pe prevenirea discriminării și stigmatizării.

Modalități eficiente de utilizare a ludotecii.

August 2022

Cursuri de instruire realizate

6 zile

 1.  

Organizarea programului de instruire pentru cadrele didactice în domeniul educației incluzive bazate pe drepturi și nevoi individuale a copiilor cu cerințe educaționale speciale

Septembrie 2022

4 zile de instruire

4 zile

 1.  

Organizarea seminarului de instruire pentru părinți „Ludoterapie pentru părinți”.

Septembrie 2022

Instruire organizată

2 zile

 1.  

Elaborarea raport desfășurare program instruire

Septembrie 2022

Raport realizat

1 zi

 

Total

 

 

17 zile

 

CALIFICĂRI:

 • ⮚ Studii superioare în științele socio-umane;
 • ⮚ Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, protecției drepturilor copiilor, psihologie, psihopedagogie, advocacy sau alt domeniu relevant sarcinii;
 • ⮚ Experiență de cel puțin 3 ani în calitate de formator în domeniul educației incluzive;
 • ⮚ Bună cunoaștere și utilizare a metodelor interactive de predare în sesiunile de formare și ajustare a conținutului în limbaj ușor de înțeles;
 • ⮚ Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • ⮚ Abilități bune de lucru în echipă.

CARACTERISTICI PERSONALE

 • v Abilități înalte de interacțiune și comunicare;
 • v Nivel avansat de comunicare scrisă şi verbală în română.
 • v Completarea corectă şi la timp a documentelor şi păstrarea lor în conformitate cu cerinţele înaintate;

Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu directorul de proiect ”Ludoteca – un serviciu socio-educațional de incluziune a copiilor de vîrstă preșcolară” din c. Cocieri, implementat de AO „Social-Asist”.

Toate activitățile se vor desfășura în s. Cocieri, r. Dubăsari, cheltuielile de transport vor fi asigurate din cadrul proiectului. 

PROCEDURA DE APLICARE:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

 1. CV-ul;
 2. Oferta financiară (costul pentru o zi de consultanță cu toate taxele incluse).

Dosarul se va expedia la adresa electronică: eugen.botnari@gmail.com cu mențiunea „Concurs angajare consultant dezvoltarea Serviciului Ludotecă”.

 

Termen limită de prezentare a dosarului – 30 noiembrie 2022.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi.

 

Articol adaugat de: AO Social Asist