Cerer ofertă de preț Presa de balotat

CEREREA OFERTELOR DE PREŢ (COP) ACHIZIȚIE DE BUNURI

“Presa de balotat de dimensiuni mici pentru balotarea foliei de plastic, sticlelor de plastic de tip PET, hârtie mixtă, carton”,

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

  1. În scopul derulării activităților proiectului “Răspuns de urgență la problemele de mediu asociate cu fluxul de refugiați”, implementat cu suportul Suediei, Asociația Obștească „EcoContact”  solicită respectuos prezentarea Ofertei de Preț pentru achiziționarea echipamentului “Presa de balotat de dimensiuni mici pentru balotarea foliei de plastic, sticlelor de plastic de tip PET, hârtie mixtă, carton”, conform specificațiilor prezentate în tabelul de mai jos.

Nr

Denumirea bunului

Specificatii tehnice

Cantitatea

1

Presa de balotat de dimensiuni mici

Putere de presare: 30 kN
Tensiune / Frecvență: 230 V / 50 Hz
Dimensiunea presei: 60x100x210 cm (în inaltime)

Greutatea presei: pînă la 320 kg

Dimensiunea balotului: lungimea 700-800 mm, Lățimea balotului 400-600 mm, Înălțimea balotului: 700- 900 mm
Greutatea balotului: pînă la 50 kg


Numărul de legături: 2
Material de presare: folie de plastic, sticle de plastic de tip PET, hârtie mixtă, carton

 

 

 

1 buc

Oferta urmează să includă prețul total atât costul bunului, cît și servicii de livrare și instalarea în satul Palanca, rl. Ștefan Voda.

 

 

 

 

Termeni şi Condiţii de Livrare

 

  1. Tabelul de preţuri și termene

 

 

 #

Descrierea bunului

Cantitate

Preţ unitar,

MDL

Preţ total până la destinaţie, inclusiv transport și instalare, MDL

Termenul de livrare solicitat

1.       

Presa de balotat

1

   

40 zile

 

  1. Preţ fix: Preţul indicat în oferta este fix şi nu poate fi modificate pe durata valabilităţii contractului.
  1. Termenul de livrare: Bunurile şi serviciile vor fi livrate în timp în conformitate cu termenele indicate mai sus, în nu mai mult de 40 zile calendaristice de la semnarea contractului.

 

  1. Livrare și documente: Furnizorul va prezenta următoarele documente către Cumpărător:
  • Cont/Factura spre plată în conformitate cu Contractul;
  • Factura fiscală în conformitate cu Contractul;
  • Certificat de garanție al producătorului sau furnizorului.
  1. Garanția: Bunul trebuie să fie acoperit de garanţia producătorului sau furnizorului pentru cel puţin: 24 luni de la data livrării și instalarii bunurilor.

 

  1. Cumpărătorul își rezervă dreptul de a accepta sau respinge orice ofertă, de a anula procesul de achiziție și de a respinge toate ofertele în orice moment anterior atribuirii contractului, fără a atrage astfel nicio răspundere față de ofertanți.

 

 

 

Oferta urmează a fi prezentată pe adresa procurari@ecocontact.md, termenul limită fiind 4 octombrie 2022.

Pentru întrebări suplementare rog să ne contactați la nr. de telefon 99-61-62 , persoana de contact Natalia Guranda.