Tender achiziționare și instalare seră

AO Centrul Național de Mediu invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la tenderul privind achiziționarea bunurilor și serviciilor în cadrul Proiectului EU4Youth: Grădina școlară pentru dezvoltarea antreprenoriatului agricol, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Green Cross International.

 1. Denumirea autorității contractante: AO Centrul Național de Mediu;
 2. Obiectul achiziției:Achiziționarea, livrarea și instalarea serei de tip multitunel”.
 3. Sursa finanțării: Proiectul EU4Youth: Grădina școlară pentru dezvoltarea antreprenoriatului agricol”
 4. Termenii și condițiile de livrare solicitați:
 1. Livrarea și instalarea serei de tip multitunel, inclusiv sistemul de ventilare automat aferent unei sere - 10 zile din semnării contractului; 
 2. Darea în exploatare a serei multitunel și consultarea tehincă a - max. 30 zile din data finisării lucrărilor.
 3. Locația livrării bunurilor și serviciilor: sat Oxentea, raionul Dubăsari;
 1. Modul de formare a prețului: scutire deTVA cu drept de deducere (cota 0%).
 2. Oferta de preț urmează a fi formulată: în lei MDL;
 3. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 4. Termenul de garanție:
 • Garanție pentru mașini, unitate de control, profile PVC și motoare - minim 12 luni;
 • Garanția pentru folie - minim 36 luni;
 • Garanție pentru plase – minim 3 ani;
 • Garanție pentru policarbonat – minim 10 ani.
 1. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului ofertat și cel mai mic preț.
 1. Ofertantul va pune la dispoziție cărțile tehnice cu instrucțiunile de funcționare traduse în limba română și/sau rusă, va asigura punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ al beneficiarului.
 2. Oferta va conține specificațiile tehnice depline solicitate conform Sarcinii tehnice.
 3. Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală a ofertei cu scutire de TVA cu drept de deducere (cota TVA 0%).
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Declarația aplicantului privind lipsa datoriilor la bugetul de stat în momentul depunerii documentației de participare la licitație.
 • Calendarul de implementare a proiectului, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Fise tehnice și certificate de conformitate pentru bunurile ofertate: folie din plastic, mașini , motoare, profile, unitate de control.
 • Informații despre participant și lista principalelor contracte din aceeași categorie finalizate, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Lista tuturor subcontractanților care vor fi implicați în proiect (după caz), inclusiv o mică descriere despre aceștia (după caz), confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex: ultimul raport financiar, certificare ISO, etc. (Opțional);

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact: Telefon - 079812721, E-mail: cnm.concurs@environment.md.

 

Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: 30.09.2022, ora 15.00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresa: cnm.concurs@environment.md, indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru seră_Denumirea ofertantului”. Ex: ”Ofertă pentru sera multitunel_ABC SRL”
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, lizibil, fără corectări, având număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format .PDF (Nu se acceptă, documente în format word, .Jpg, etc)
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse, și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Articol adaugat de: Radu Anastasia