Multiplicarea materialelor informaționaleÎn cadrul proiectului „Fortificarea controlului tuberculozei si reducerea mortalității prin SIDA in Republica Moldova” , finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei.

Centrul PAS vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru serviciile de tiparire a:

 

Denumirea

Cantitatea

1

Tuberculoza la adulți , pliant, rom.

3000

2

Туберкулез у взрослых, pliant, rus.

1000

3

Tuberculoza la copii , pliant, rom.

3000

4

Туберкулез у детей, pliant, rus.

1000

5

Tusiti corect, pliant, rom.

3000

6

Кашляйте правильно, pliant, rus.

1000

7

TB nu este un obstacol în calea fericirii,  pliant, rom.

3000

8

Туберкулез не преграда счастью, pliant, rus.

1000

9

Tratamentul preventiv al tuberculozei latent, pliant, rom.

2000

10

Превентивное лечение превентивного туберкулеза, pliant, rus.

1000

11

Cum este transmisă tuberculoza, flyer, rom.

3000

12

Как передается туберкулез, flyer, rus.

1000

13

Tuberculoza și COVID-19, flyer, rom.

3000

14

Туберкулез и COVID-19, flyer, rus.

2000

15

Tuberculoza la copii, broșura, rom./rus.

2000

16

Туберкулез у детей, broșura, rus.

1000

17

Tratamentul preventiv al tuberculozei latent: întrebări și răspunsuri, broșura, rom.

2000

18

Превентивное лечение латентного туберкулеза: вопросы и ответы, broșura, rus.

1000

19

Mituri despre tuberculoza, broșura, rom.

2000

20

Мифы о туберкулезе, broșura, rus.

1000

21

Tuberculoza: întrebări și răspunsuri, broșura, rom./rus.

2000

22

Туберкулез: вопросы и ответы, broșura, rus.

1000

23

Сalendar de perete-2023 „Sănătatea ta în mâinile tale”, rom.

2000

24

Настенный календарь-2023  „Твое здоровье – в твоих руках”, rus.

1000

25

Calendarul biroului-2023  „Sănătatea ta în mâinile tale ”, rom.

2000

26

Настольный календарь-2023  „Твое здоровье – в твоих руках”, rus.

1000

 

Informaţia privind specificaţiile tehnice pot fi accesate la acest link: http://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/570

Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi adusă direct la Centrul PAS sau transmisă  prin poştă, E-mail sau fax la adresa:

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1, MD-2012

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menţionată la alineatul 2 este: 3 octombrie 2022. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menţionată pentru depunere.

Oferta dumneavoastră în Română,  va fi depusă în conformitate cu următoarele condiţii:

  • PREŢUL. Preţul în lei Moldovenești (MDL) scutit de TVA cu drept de deducere trebuie să includă şi preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea destinaţie: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1.
  • EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificaţiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea preţurilor.

La evaluarea ofertelor, Centrul PAS  va stabili pentru fiecare propunere preţul evaluat prin ajustarea ofertei de preţ, cu efectuarea corecţiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferenţă între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferenţă între rata unitară şi suma totală pe linie, care rezultă din înmulţirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

  • ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preţ evaluat per lot.
  • VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 4 de mai sus.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Cezar Captaciuc – Coordonator procurări și logistică, Centrul PAS

Telefon: /+373/22 22-63-43

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md