Cererea Ofertelor de Preț pentru achiziționarea pubelelor din plastic pentru deșeuri menajere pentru Primăria comunei Chircăieștii Noi

 Primăria comunei Chircăieștii Noi, de comun cu Echipa de Inițiativă Comunitară, lansează procedura de achiziție publică Cererea Ofertelor de Preț, privind achiziționarea pubelelor din plastic pentru deșeuri menajere, în cadrul Proiectului de implicare civică în guvernarea locală - ,,MĂ IMPLIC”. Proiectul este implementat cu suportul Skat Consulting Ltd. și finanțat de Agențiea Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

 Agenții economici interesați sunt invitați să depună ofertele, la sediul Primăriei comunei Chircăieștii Noi, pe adresa - s. Chircăieștii Noi, rl Căușeni, str. Ștefan cel Mare și Sfînt 44, începînd cu data de  03.08.2022. Data limită de depunere a ofertelor - 11.08.2022, ora 10.30.

Anunțul de participare și Caietul de sarcini sunt disponibile accesând linku-rile:

Anunț civic

Anunț de participare

Caiet de sarcini

Pentru  mai multe detalii, contactați la numărul de telefon 067264970, 0243-94-236  sau la adresa electronică erata819@gmail.com.

Articol adaugat de: Iulia Culicenco