Concurs de selectare a unei Companii de Audit pentru realizarea auditului financiar organizațional pentru anul 2021

Asociația Obștească Centrul ”CONTACT-Cahul”, organizație nonguvernamentală, anunță concurs de selectare a unei Companii de Audit pentru realizarea auditului financiar organizațional pentru anul 2021.

Obiectivele contractului constau în realizarea auditului financiar conform standardelor pentru un an (anul 2021), verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare şi a veridicității informaţiilor prezentate în rapoartele financiare. 

Data anunţării: 16 iunie 2022
Data limită: 30 iunie 2022, ora 17.00

Termenii și modul de prezentare a ofertei îi găsiți în următorul link: https://drive.google.com/file/d/1nwoRAwDMhfCDfaM0RxpW7XEkrM-mcJI4/view?usp=sharing