Achiziționare – Mașină de frezat în 5 axeAO Business Consulting Institute anunță concurs de participare la procedura de achiziție prin metoda cererii ofertelor de prețuri pentru procurarea utilajului dentar - Mașină de frezat.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului ”Diagnostică dentară și confecționarea aparatelor dentare”, din cadrul Programului EU4Moldova: Regiuni-cheie „Sprijin sectorului privat din raioanele Cahul și Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană

Prin acest apel invităm toate companiile sau organizațiile specializate în comercializarea utilajului și echipamentului menționat să expedieze oferta de preț, în corespundere cu următorii parametri tehnici prezentați în Anexa 1.

Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.

Oferta de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

  • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
  • Detalii despre produs / servicii oferite;
  • Detalii despre termenii de garanție pentru produsele / serviciile livrate și condițiile pentru acestea;
  • Certificate de calitate și conformitate cu standardele internaționale corespunzătoare;
  • Oferta financiară, care va include prețul. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către contractor;
  • Termenii de livrare a produsului.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la adresa office@bci.md, sau direct la sediul AO Business Consulting Institute din str. Mihai Eminescu #27, Chișinău, MD 2012, Republica Moldova până la data de 25 februarie 2022, ora 17:00. Vă rugăm să introduceți la subiectul mesajului textul „Mașină de frezat în 5 axe”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373-69121504.