Termen extins: Lucrări de reparație a biroului de imunizare din cadrul Centrului Medical a Direcției Regionale Centru al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

Către: Tuturor celor interesați

Publicat site: www.civic.md;

De la: A.O. Centrul de Drept al Avocaților

Adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD 2009

Telefon/fax: 022 240-898

e-mail: law-center@cda.md

Data publicării: 2 septembrie 2021

 

 

 

 

 

 

 

Sarcina: Lucrări de reparație a biroului de imunizare din cadrul Centrului Medical a Direcției Regionale Centru al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

 

 

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Avocaților” (CDA) anunță consurs deschis pentru execuția  lucrărilor  de reparație a biroului de imunizare din  cadrul Centrului Medical a Direcției Regionale Centru al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră conform caietului de sarcini. Lucrările urmează a fi efectuate în Chișinău, str. Petricani 19.

Caietul de sarcini și condițiile de participare/ofertare pot fi accesate în documentul anexat sau obținute la sediul CDA, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pircalab 8.

Ofertele vor fi însoţite de următoarele documente:
1. Certificat de înregistrare.
2. Licenţa de execuţie a lucrărilor de construcţie.
3. Certificat de la inspectoratul fiscal privind achitările la buget.
4. Lista lucrărilor executate anterior.
5. Scrisori de referinta pentru dovada experienţei de lucru anterior.

Oferta va indica detaliat:

 • Prețul total (deviz centralizator) şi devizul de cheltuieli detaliat
 • Perioada executării lucrărilor
 • Termenul de valabilitate a ofertei
 • Termenul de garanţie a lucrarilor

Informație pentru companii:

 • Ofertele vor fi prezentate in lei cu TVA la cota 0 (zero).
 • Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului.
 • CDA nu-şi asumă obligaţia de a efectua plata în avans pentru lucrări, servicii şi echipament.
 • CDA îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parţial oferta.
 • Ofertele incomplete sau ofertele ce nu corespund condițiilor de concurs nu vor fi luate în considerare.

Criterii de evaluare

 1. Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru reparație cu cele prezentate
 2. Oferta financiară și oferta tehnică
 3. Termenii și condiții de garanție
 4. Termenii de executare a lucrărilor
 5. Experiența în domeniu

 

Termenul de depunere a ofertelor: 25 septembrie 2021, ora 17-00.

 

Oferta tehnică și oferta financiară urmează a fi prezentate în plicuri separate până la data de 25.09.2021 la sediul Centrului de Drept al Avocaților pe adresa: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 8, MD-2009, ori la adresa de e-mail: law-center@cda.md (pentru informații adiționale, persoana de legătură – Svetlana Jioară , telefon (+373) 68585444.

Compania câștigătoare va fi anunțată în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către autoritatea contractantă.

Author: CDA

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă