CDD Rural21 anunță achiziționarea unui lot de totemuri informaționale în cadrul proiectului „Impreună facem satele mai curate”Articol adaugat de: Andrei Rusanovschi

Anunț

privind achiziționarea unui lot de totemuri publicitare/informaționale în cadrul proiectului  

„Impreună facem satele mai curate”

 

 1. Denumirea  autorității contractante: Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare Durabilă „Rural - 21”, (A.O., CDD Rural21), c/f: 1019620006450
 2. Obiectul achiziției: Achiziționarea  unui lot de totemuri publicitare/informaționale (în continuare ”Totem”)
 3. Data publicării anunțului:  26 august 2021
 4. Sursa alocației: Această achiziție este realizată de către Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare Durabilă „Rural - 21”, în cadrul Programului de Granturi Locale,  acțiunea  „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, în cadrul proiectului  „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”. Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al finanțatorului.
 1. Termen de livrare: 12 zile calendaristice 
 2. Locul livrării: or. Ștefan Vodă, str.31 August 11, oficiul 50.
 3. Modalități de plată: în baza facturii fiscale
 4. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului livrat și cel mai mic preț.
 5. Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare Durabilă „Rural - 21”invită agenții economici interesați, să participe la procedura de concurs, privind achiziționarea lotului de totemuri publicitare/informaționale  specificat in tabelul de mai jos.

 

Denumirea obiectului

Caracteristicile tehnice

Cantitatea 

(buc)

Totem mare

 (mărime: 1500*4000*200 mm)
Bilateral, neluminiscent, montat pe fundament betonat (fundamentul de beton nu reprezintă obiectul achiziției, fiind o responsabilitate a autorității contractante).
Carcasa din metal, fațada din material compozit, informația adițională tipărită pe pelicula (designul/macheta informației de pe totem nu reprezintă obiectul achiziției, fiind o responsabilitate a autorității contractante). Se vor monta, câte 1 bucată, în satele Selemet - raionul Cimișlia, Taraclia - raionul Căușeni și Antonești - raionul Ștefan Vodă, conform deciziilor consiliilor locale).


4
 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente: 
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota 0 TVA.
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii /extras din registrul de stat al peroanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 • Informații generale despre participant, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la adresa  indicată mai jos:
 • denumirea autorității contractante: A.O., CDD Rural21
 • adresa: or. Ștefan Vodă, str.31August 11, oficiul 50.
 • telefonul: 069218752.
 • E-mail: vitalie.rusanovschi@gmail.com  
 • Numele și prenumele persoanei responsabile:  Rusanovschi Vitalie
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 18.00  06 septembrie 2021
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 12 zile. 

Președintele A.O., CDD Rural21 

(manager de proiect) Rusanovschi Vitalie                                            

telegram